Felhívás: Beiratkozás a várhosszúréti alapiskolába

Beiratkozás a 2012/2013-as iskolai évre!

A Várhosszúréti Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatónője tisztelettel és szeretettel várja Önöket iskolaköteles gyermekükkel együtt a 2012/2013-as tanév első osztályába való beiratkozásra 2012. január 25-26-án (szerda, csütörtök) délután 13.00-tól 16.00 óráig az iskola épületében.
Kérem, hozzák magukkal a személyazonossági igazolványukat és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát. Utólagos beiratkozás 2012. február 15-ig lehetséges 13.00-14.30 időpontban.

forrás: FB Várhosszúrét

(pr, www.rozsnyovidek.sk)

Dátum: 2012-01-19