„Pásztorok Öröksége” – versenyfelhívás

„Pásztorok Öröksége” – versenyfelhívás

A Gömöri Kézművesek Társulása, a Meseszínház valamint a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ a „Pásztorok Öröksége – Pásztorok Áldomása”, III. Pásztortalálkozó a Krasznahorkai uradalomban c. rendezvény részeként meghirdeti a „Pásztorok Öröksége”, mesemondók, furulyások-dudások, táncosok és népdalénekesek versenyét.

Versenyfelhívás

Napjainkra a pásztorkodás, mint uralkodó állattartási forma lényegesen vesztett jelentőségéből, háttérbe szorult, és ezzel együtt megindult az évszázadokon keresztül szigorú kasztrendszeri szabályok közt működő pásztortársadalom hanyatlása is. A pásztorok falusi közösségtől elszigetelt életformája, zárt társadalmi világa, a pásztorkodás apáról-fiúra történő öröklődése, a pásztordinasztiák kialakulása, valamint a pásztorszervezetek kialakulása mind-mind olyan meghatározó társadalmi tényezők voltak, melyek hozzájárultak egy sajátos arculatú kultúra kialakulásához, melyet joggal nevezhetünk pásztorkultúrának. E végnapjait élő pásztorkultúra számos archaikus elemet őrző folklórhagyományai elsősorban zenei kultúrájukban, tánchagyományaikban, sajátos díszítőművészetükben és elbeszélő hagyományaikban nyilvánulnak meg. A Pásztorok Öröksége elnevezésű rendezvény mindezen kincseket nem elsiratni, hanem továbbörökíteni szeretné, megmutatva, hogy ezek az értékek a 21. század kulturális palettájának színesítésére is alkalmasak. A verseny nemcsak verseny, hanem sok-sok pásztorderű, furfang és fortély: egy igazi örömünnep és jó mulatság a javából.
A verseny pénteken kísérőprogramokkal a pásztortalálkozó részeként zajlik, mely szombat pirkadattól vasárnap hajnalhasadtával teljesedik ki. Részt vesznek rajta Gömör, Nógrád, Abaúj, Torna, Borsod, Heves, Hont valamint Bodrogköz pásztordinasztiáinak képviselői.

A Pásztorok Öröksége – Mesemondó Verseny:

A nevezés feltételei:
A versenyben egy, a magyar prózai elbeszélő műfajok közül választott, a pásztorsághoz tematikájában vagy egyéb módon kötődő produkcióval lehet benevezni. (Pl. népmese: Az aranyszőrű bárány, Furulyás Palkó, Mátyás és az igazmondó juhász; népmonda – tudós pásztorról szóló hiedelemmondák, betyármondák, helyi mondák – Bebek juhász története; anekdota – tréfás, pajzán népi elbeszélések).

A versenyen az alábbi kategóriák szerinti besorolás alapján bárki részt vehet:
1. kategória kisbojtár (10 éves korig) népmese
2. kategória bojtár (11-16 évesek) népmese, népmonda
3. kategória számadó (16 év fölöttiek) népmese, népmonda, anekdota

Ajánlott a hagyományos mesemondói stílus követése (szabad, rögtönzött előadásmód), a tájnyelv, illetve az eltűnő félben lévő tájszavak, a pásztor kultúrához kötődő kifejezések használata. Ugyancsak ajánlott a népviselet, illetve a pásztorság viseleti darabjainak, használati eszközeinek jelzés értékű használata, mellyel az előadó vagy a mese tartalmát, vagy a saját karakterét erősíti meg.

Szakmai tanács: Badin Ádám +421-905-665892 v. Varga Norbert +421-908-041947

A Pásztorok Öröksége – Furulyások- Dudások Versenye:

A nevezés feltételei:
A versenybe hagyományos pásztorfurulyával /hatlyukú furulya, hosszú furulya, kaval, ikerfurulya, flóta, tilinkó / valamint dudával eljátszott 2 (legkisebb korcsoportban 1) különböző magyar dialektusból összeállított folyamattal lehet benevezni.
A gömöri, nógrádi, honti, hevesi, zoborvidéki valamint bodrogközi dallamokat játszók
különdíjakért is versenyeznek.

A versenyen az alábbi kategóriák szerinti besorolás alapján bárki részt vehet:
1. kategória kisbojtár (12 éves korig. ) 1 dialektus
2. kategória bojtár (13-18 évesek) 2 dialektus
3. kategória számadó (18 év fölöttiek) 2 dialektus

Szakmai tanács: Juhász Zoltán +36-20-5217269

A Pásztorok Öröksége – Táncverseny:

A nevezés feltételei:
A versenybe 2 pásztortánccal lehet benevezni.
1. Kötelező tánc: Gömöri pásztorbotoló 2-3 perc
2. Szabadon választható tánc: a Kárpát- medencében megtalálható bármely eszközös tánc 2-3 perc.
A szabadon választott tájegység zenei anyagát kérjük eljuttatni a szervezők alábbi címére.

A versenyen az alábbi kategóriák szerinti besorolás alapján bárki részt vehet:
1. kategória kisbojtár (12 éves korig)
2. kategória bojtár (13-18 évesek)
3. kategória számadó (18 év fölöttiek)

Szakmai tanács: Kupec Mihály + 421-917-529349

A Pásztorok Öröksége – Népdalverseny:

A nevezés feltételei:
A versenyben régi és új stílusú pásztor-, betyárdalokkal, betyárballadákkal, dudanótákkal lehet benevezni, csokorba szedve. A dalok elsősorban a Csallóköztől a Bodrogközig terjedő dialektusok területeiről legyenek válogatva (Zoborvidék, Mátyusföld, Csallóköz, Hont, Nógrád, Heves, Gömör, Torna, Abaúj, Borsod, Bodrogköz, Ungvidék).

A versenyen az alábbi kategóriák szerinti besorolás alapján bárki részt vehet:
1. kisbojtár (12 éves korig) 1 dialektus – 1 csokor, max 4 perc
2. bojtár (13-18 éves korig) 2 dialektus – 2 csokor, max 6 perc
3. számadó ( 18 felettiek) 2 dialektus – 3 csokor, max 9 perc

A népdalcsokrok összeállításánál a válogatást is értékeljük.

Szakmai tanács: Szvorák Katalin +36-20-9109727

Mindhárom verseny teljesítményét néprajzosokból, előadóművészekből (zenészek, táncosok, mesemondók, népdalénekesek) és hagyományőrző idős pásztorokból álló szakmai zsűri fogja értékelni. Kategóriánként nívódíjat, kiemelt nívódíjat és különdíjakat adunk ki, valamint a legjobbak föllépnek a Pásztortalálkozó másnapi gálaműsorában.
A részletes programról, ill. a versenyzők további teendőiről a benevezés után nyújtunk tájékoztatást.

Helyszín: Várhosszúrét (Krásnohorská Dlhá Lúka), Szlovákia
Időpont: 2012. június 15-én 10:00 órától (próbák + verseny), 2012. június 16-án Gálaműsor – a legjobbak bemutatkozása

Jelentkezési határidő: 2012. május 15.

Jelentkezni lehet:
Postai úton: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ
045 01 Moldava nad Bodvou, Hlavná 52, Szlovákia
Vagy elektronikus úton: kcubar@kcubar.sk

Bővebb információ: www.kcubar.sk, 00421556714578, 00421 917529347

forrás, fotó: http://www.krhdlhaluka.sk

Dátum: 2012-03-09


Hagyj üzenetet