Beíratás a magyar óvodába

B E Í R A T Á S

A ROZSNYÓI MAGYAR OKTATÁSI NYELVŰ ÓVODA IGAZGATÓNŐJE BEÍRATÁST HIRDET A 2013 / 2014 – es TANÉVRE.

 

A beíratás helyszíne: Rozsnyói Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda igazgatósága, Róth Ernő utca 4 sz., Rozsnyó.

A beíratás időpontja: 2013. február 25 – től március 8 – ig. Munkanapok alkalmával páros héten 9:00 órától 12:00 – ig, páratlan héten 11:00 órától 14:00 – ig.

A beíratáshoz szükséges: a gyermek keresztlevelének, valamint az egészségügyi kártyájának a fénymásolata.

A beíratás folyamata és feltételei: A beíratás alkalmával a kedves szülő gyermekével együtt részt vesz egy rövid beszélgetésen és óvodalátogatáson az óvoda igazgatónője vezetésével, majd átveszi gyermeke hivatalos felvételi bejegyzéséhez szükséges papírjait az intézmény vezető pedagógusától. A gyerek kezelőorvosa által igazolt kérvény benyújtási határideje az óvoda felé személyesen vagy postázva 14 nap az átvételi időtől számítva. A határidő betartása fontos!

Ha a beíratandó gyerek kisebb méretű szellemi vagy testi fogyatékossággal vagy egyéb fejlődési rendellenességgel küzd, a beíratás alkalmával szükséges a gyereket nyilvántartó és speciális kezelést végző intézmény kezelőorvosa által kiállított orvosi nyilatkozat.

 

Amit a gyerekek és szüleik számára nyújtani tudunk:

  • értelmi és érzelmi életüket nagy mértékben fejlesztő játékos felkészítő foglalkozások egyedi tanterv alapján,
  • közös barangolások, kirándulások a természetbe,
  • közös kézműves foglalkozások,
  • ünnepek és ünnepélyek közös megünneplése,
  • tánckör a néphagyomány terjesztése és megőrzéséért,
  • sportrendezvények, versengések és különféle csoportos játékok,
  • az óvoda kedvező és kiegyensúlyozott érzelmi hangulata

 

Mgr. Szentpétery Gabriella

az óvoda igazgatónője