A Kerekasztal éves konferenciája Nagymegyeren

A Kerekasztal éves konferenciája Nagymegyeren

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala várja azon szervezetek és intézmények jelentkezését, amelyek a következő évben be szeretnének kapcsolódni a Kerekasztal munkájába, illetve részt kívánnak venni a november 29-én megrendezésre kerülő országos konferencián.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala következő országos találkozójára 2014. november 29-én kerül sor Nagymegyeren, a Plauter Kúriában. A tanácskozás központi témáját a gazdasági és oktatási témák megvitatása adja, sor kerül a Civil díj átadására is.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyitott, a politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézmény, amely a szlovákiai magyar civil szervezetek egyeztető fóruma. A Kerekasztal országos tanácskozásain részt vehet minden olyan kulturális, önkormányzati, állami és civil szervezet (intézmény), amely:

– Szlovákiában van bejegyezve vagy Szlovákiában működik,
– jogi személyiséggel bír és tevékenységi területe országos vagy regionális hatáskörű (azon országos szervezeteknek, melyeknek vannak jogi személyiséggel bíró területi és helyi alapszervezetei, a képviselőjét az országos központ delegálja),
– a szlovákiai magyar közösség érdekében tevékenykedik,
– felelősséget érez a közösség fejlesztéséért és érdekérvényesítéséért,
– vállalja, hogy a Kerekasztal közmegegyezéses döntéseit a tevékenységében érvényesíti.

A tagságukat megújítani, vagy a Kerekasztalhoz csatlakozni kívánó szervezetek jelentkezését a szervezők elektronikus formában a http://www.kerekasztal.org webcímen, illetve a 0915-891-166-os vagy a 031/5902-790-es telefonszámon várják. A konferencián való részvétel díjtalan.

forrás: SzMKHagyj üzenetet