Új elnöke van a Katedra Társaságnak

A Katedra Társaság tagjai közismert pedagógusok és az oktatásügyben dolgozó szakemberek. A társaság kezdetektől fogva legfontosabb feladatának tartotta az aktuális oktatási és nevelési kérdések megvitatását, különös tekintettel a szlovákiai magyar iskolákat és egyéb kisebbségeket érintő oktatáspolitikai kérdésekre. Az érintett témakörökben mindig megfogalmazta az állásfoglalását, és az adott problémakörrel kapcsolatos ajánlásait is, amelyeket a Katedra folyóiratban, az Új Szóban, illetve az Učiteľské noviny című lapban tett közzé. A Katedra Alapítvány által a Katedra Társaság újonnan megválasztott elnöke Pintes Gábor docens, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának dékánhelyettese. Szakterülete a pedagógia, így rálátása van nemcsak az elméleti nevelési problémákra, de naponta szembesül az aktuális oktatásügyi kérdésekkel is. Tervei közt szerepel a társaság tevékenységének megújítása, felpezsdítése. A magyar iskolák helyzetét tekintve számtalan olyan terület és kérdéskör adódik, amelyekkel a Katedra Társaságnak foglalkoznia kell majd. Ehhez a munkához kívánunk a társaság új elnökének erőt és kitartást, jó szakembergárdát és sikeres tevékenységet.

Németh Margit, a Katedra Alapítvány elnöke