Legyen ma is példa a grófi pár jótékonysága – gyászmise Andrássy Franciska emlékére

Több száz év után is él Krasznahorkaváralján és környékén az Andrássy család iránti tisztelet. A falu fölött magasodó (jelenleg még felújítás alatt álló) krasznahorkai vár urainak története, öröksége elválaszthatatlan a vidék történelmétől és jelenétől. A család fiatalabb ágának utolsó férfi leszármazottja, a jótékonyságáról ismert Andrássy Dénes gróf és felesége, Franciska különösen jelentős helyet foglal el az itt élők emlékezetében. A grófné halálának évfordulóján 1904 óta megszakítás nélkül, minden évben tartanak gyászmisét a krasznahorkaváraljai mauzóleumban.

DSCF3280Idén október 26-án is összegyűltek a falubeliek és a környékről érkezők, hogy a falu szélén álló, páratlan szépségű mauzóleumban leróják tiszteletüket a 114 éve elhunyt nemes szívű grófné sírjánál. A gyászmisét Dr. Vadkerti István helyi esperes-plébános celebrálta, közreműködött a község női és férfi énekkara.

Gróf Andrássy Dénesnek a polgári származású Hablawetz Franciskával kötött, rangon aluli házasságát nem nézte jó szemmel a nemesi család, apja megfosztotta az elsőszülöttnek járó jogaitól. A házaspár Bécsben és Münchenben élt, majd a gróf fivérének és édesapjának halála után megörökölte a hatalmas birtokot. Bár nem költöztek vissza erre a vidékre, vagyonukból megszámlálhatatlan intézményt, települést támogattak Rozsnyón és környékén, de Magyarország és Ausztria más vidékein is. Bőkezű adományaik iskolák, óvodák, árvaházak, kórházak, szegényházak, múzeumok építését, működését tették lehetővé. Andrássy Dénes felesége halála után is folytatta az adományozást.

DSCF3293Franciska grófné 1902. október 26-án hunyt el Münchenben, ahol ideiglenesen eltemették. Gyásztól sújtott férje birtokán, Krasznahorkaváralja határában egy pompázatos, ókeresztény és szecessziós elemeket ötvöző kriptát építtetett szeretett feleségének, akivel harminchat évig éltek házasságban. A másfél évig tartó építkezést követően, pontosan Franciska halálának második évfordulóján zajlott „a nagy krasznahorkai temetés”.

DSCF3275A gróf úr kívánsága az volt, hogy minden évben, október 26-án misén emlékezzenek meg szeretett feleségéről – mondta el portálunknak Dr. Lörinčík Szilvia, a Szlovák Nemzeti Múzeum-Betléri Múzeum munkatársa a mise után. Azóta tartanak évente emlékmisét a mauzóleumban, ami még a háború alatt, sőt a szocializmus idején sem maradt el. Mindezt évtizedekig az Andrássy Dénes által létrehozott miselapból, az úgynevezett kehely alapítványból fedezték, mára inkább szimbolikus jelentősége van az eseménynek.DSCF3317 Mint a szakember elmondta, erre az alkalomra a betléri múzeumban szállítják a mauzóleumba az ezüst oltárkészletet, amit 1903-ban a müncheni Adolf Mayrhofer ötvösmester készített, ugyanaz, aki a pápáknak, a Vatikánnak is készített néhány remekművet. A kincsek legértékesebb darabja az aranykehely, melyet csak nagyobb évfordulókon – rendőri kísérettel – visznek Krasznahorkaváraljára. Az aranykelyhet 265 darab drágakővel és féldrágakővel ékesítették, Dénes gróf utasítására Franciska grófné halála után az ékszereiből készült, hogy más asszony ne hordhassa őket – avatott be a részletekbe Lörinčík Szilvia, aki igennel válaszolt a kérdésre, vajon él-e még a faluban, a környéken a Franciska-kultusz. „Még egy pár évvel ezelőtt, amikor reggel tartottuk meg a miséket, akkor csak egy páran jöttek, idősebbek. De örülünk annak, hogy most már fiatalabbak, gyerekek is voltak. És fontos beszélni a családokban is erről” – tette hozzá. Úgy gondolja, nagyon fontos megemlékezni Dénes gróf és Franciska grófné tetteiről, mert még ma is használjuk azokat a javakat – templomokat, iskolákat, óvodákat, melyeket a grófi párnak köszönhetünk. Beszélni kell a jótékonyságukról, hogy az a mai világban is követendő példaként szolgáljon az embereknek.

DSCF3298 DSCF3294DSCF3303DSCF3307

  • pr-i, rozsnyovidek