A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciája

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciája

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala következő országos találkozójára 2016. november 11-12-én kerül sor Érsekújvárott. A rendezvény programja:

2016. november 11. , péntek – Oktatásügyi panel, házigazda: Tóth Tibor
13:00 – 13:30

Regisztráció

13:30 – 14:00

Nyitóceremónia

14:00 – 15:00

Milyen a jó iskola?

Előadó: Setényi János oktatáskutató (Budapest)

15:00 – 16:00

Kárpátaljai kitekintés

Előadó: Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke (Beregszász)

16:00 – 17:00

Szegregáció és inkluzív nevelés

Előadók: Ravasz Ábel (romaügyi kormánybiztos), Papp Andrea (a szepsi alapiskola igazgatója)

17:00 – 18:00

Extrémizmus az iskolában

Előadó: Öllős László, a Fórum Intézet elnöke

2016. november 11. , péntek – Gazdasági panel, házigazda: Rajkovics Péter
13:00 – 13:30

Regisztráció

13:30 – 14:00

Nyitóceremónia

14:00 – 15:00

A Visegrádi Alap és a magyar civil szervezetek lehetőségei

Előadó: Varga György, a Visegrádi Alap helyettes ügyvezető igazgatója

14:00 – 15:00

Európai Uniós támogatások – gyakorlati ismeretek / Civil szféra és a támogatások

Előadók: Hakszer Richárd projektmenedzser, a pozsonyi mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium képviselője, Pogány Erzsébet, SZAKC

16:00 – 17:00

A Bethlen Gábor Alap lehetőségei

Előadó: Pappné Popovics Judit, a Pályázati Programok Osztályának vezetője

17:00 – 18:00

Szlovákiai kulturális támogatások és lehetőségek a jelenben és a jövőben

Előadó: Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos

2016. november 12. , szombat – Plenáris ülés
09:00 – 09:30

Regisztráció

10:00 – 10:40

Megnyitó és a Kerekasztal tevékenységének értékelése

Tokár Géza szóvivő – A pénteki oktatási és gazdasági szekciók témáinak összefoglalója (panelvezetők)

10:40 – 12:30

A szlovákiai magyarság sorskérdései és jövőképe

A meghívott közéleti személyiségek felszólalásai, benne: a Jogsegélyszolgálat és jogi képviseletünk állása, gazdasági lehetőségeink, a szlovákiai magyarság társadalmi pozíciója és a kiugrási pontok.

12:30 – 13:30

Ebéd

13:30 – 14:00

A Civil Díj átadása

14:00 – 16:00

A szlovákiai magyarság sorskérdései és jövőképe, a Kerekasztal szerepe a jövőben

vita

16:00 – 16:30

Záródokumentum elfogadása

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciája a legnagyobb felvidéki közéleti konferencia, melyen a társadalmi elit tagjai, a közösség iránt érdeklődők és a civil szervezetek egyaránt részt vesznek. Várják minden civil szervezet és intézmény jelentkezését, amely tenni szeretne a közösségért és saját súlyával részese kíván lenni a társadalmi együttműködésnek. A tagság önkéntes és nem jár semmiféle teherrel. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala társadalmi és szakmai munkát is kifejt, képviseli a civil szférát és a magyar közösség érdekeit a rendelkezésére álló fórumokon. Célja a konszenzus megteremtése a kulcsfontosságú kérdésekben.Hagyj üzenetet