Középiskolákat látogatnak a nyitrai tanárok és diákok

Középiskolákat látogatnak a nyitrai tanárok és diákok

A végzős középiskolásokra évről évre nyomasztó teherként nehezedik a pályaválasztás kérdése. A tudatos és hosszú távon is hasznos döntés meghozásához elsősorban a továbbtanulási lehetőségek alapos ismeretére, vagyis pontos és részletes informálódásra van szükség. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara az előző évek gyakorlatával szemben ezért úgy döntött, a hagyományos, továbbtanulásról tájékoztató körútját október folyamán kezdi meg, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok számára segítséget nyújthassanak a karrierválasztásukban. Interjúnkban a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara oktatóit, Vančo Ildikót és Kozmács Istvánt kérdeztük arról, hogy a kar milyen továbbtanulási lehetőségeket kínál, illetve miért érdemes éppen ezt az intézményt választaniuk a diplomára vágyó szlovákiai magyar diákoknak.

Az egyetemek tradicionálisan a januári-februári hónapokban szoktak továbbtanulási tájékoztatást nyújtani a középiskolásoknak. Miért döntöttek idén az időpont megváltoztatása mellett? Kiknek szól – és kik vesznek részt a körútban?
33 intézménybe látogatunk a keleti határtól a nyugati határig – gyakorlatilag minden magyar tannyelvű középiskolába, hogy a középiskolások közvetlen információkat kapjanak a tanulási és elhelyezkedési lehetőségekről. Az intézmény bemutatója során az egyetemi oktatók és hallgatók közösen ismertetik a nyitrai lehetőségeket. A középiskolások ezáltal nemcsak az oktatóktól, hanem a nyitrai diákoktól is hallhatják, milyen is az egyetemista élet, miért jó egyetemistának lenni. Szeretnénk kiemelni: számunkra különösen fontos, hogy a tanárok és a hallgatók az oktatásban és a kar közösségi életének szervezésében partnerekként működjenek együtt, ezért a toborzó körúton is közösen veszünk részt.

Milyen alapvető információkat ismertetnek a pályaválasztás előtt álló diákokkal?
Elsősorban bemutatjuk az intézményt, a nálunk tanulható szakokat. De fontosnak tartjuk, hogy az érdeklődő középiskolások már a döntésük előtt tudjanak arról, hogy a felsőoktatásban egészen más lesz a helyzetük, mint a középiskolában, menjenek bármely egyetemre, bármelyik országba. Természetesen szeretnénk, ha minket választanának.

Miért érdemes egy szlovákiai magyar diáknak szlovákiai egyetemre járni?
Tudjuk, hogy ma egy végzős középiskolásnak számos továbbtanulási lehetősége van: itthon részt vehet magyar tannyelvű, kéttannyelvű vagy szlovák tannyelvű képzésben, illetve tanulhat külföldön: Magyarországon, Csehországban, sőt bárhol a világon. Látogatásaink során külön kitérünk arra, miért érdemes egy szlovákiai magyar diáknak olyan egyetemen tanulnia, ahol módja van mind anyanyelvi, mind államnyelvi tudásának fejlesztésére. Kiemeljük azt a tényt is, hogy a szülőföldön maradás egyik fontos tényezője az értelmiség magas szintű kétnyelvűsége. Ez jó és hasznos az egyénnek, hiszen kiszélesíti a munkaerő-piacon való érvényesülési lehetőségét, valamint a kisebbségi és többségi társadalomnak is, hiszen sokkal több és használhatóbb tudást jelent.

Milyen tanulmányi programokat kínál a KeTK? Melyek a kar specifikumai?
A Közép-európai Tanulmányok Karán bakkalaureátusi, magiszteri és doktori képzés zajlik. Az alapképzés résztvevői óvópedagógusi, tolmács-fordító (magyar – angol/német/szlovák), magyar nyelv és irodalom szakos tanári, magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelszervező, regionális idegenforgalmi és közép-európai areális tanulmányokat folytathatnak. Magiszteri szinten a tanító-, fordító- és tolmácsképzésen kívül, magyar nyelv és irodalom tanári képzést biztosítunk, ez utóbbi bármely más, az egyetemen meghirdetett szakkal szabadon párosítható. A Magyar nyelv a kétnyelvű hivatali kommunikációban lényegében a magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelszervező szak magiszteri szintű folytatásának tekinthető. Kínálatunkban szerepel a Közép-európai areális tanulmányok és a Hungarológia tanulmányi program is. A karon végzett tudományos munka magas színvonalát jelzi, hogy két doktori (PhD) képzésünk is van: A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana, illetve a Közép-európai tanulmányok doktori képzés. Az előbbi keretében tudományelméletileg jól megtámogatott gyakorlati kutatások zajlanak, annak érdekében, hogy a közoktatásban a lehető leghatékonyabb, a XXI. századi iskola elvárásainak messzemenően megfelelő magyaroktatás valósulhasson meg. A másik doktori iskolánk kutatásai a szlovákiai magyar közösség egésze szempontjából lényeges teoretikus és gyakorlati kérdések feltárására és feldolgozására irányulnak.
Tanulmányi programjaink a kétnyelvű szlovákiai magyar társadalmi közegben való érvényesülésre készítenek fel. A kar specifikumairól beszélve érdemes megemlíteni részképzési kínálatunkat is. Finnországtól Spanyolországig terjed azoknak az egyetemeknek a listája, amelyek csereprogram keretében fogadják hallgatóinkat. Ezen kívül külön odafigyelünk arra, hogy ne csak elméleti ismereteket nyújtsunk hallgatóinknak, hanem a jelenlegi bonyolult, problémákkal terhelt világban segítsük a fontos kérdések felismerését, és támogassuk a hallgatókat abban, hogy ezekre válaszokat is találjanak.
Minden tanulmányi programunknak része a szakmai gyakorlat, amit kari/tanszéki szintről szervezünk. A kar alapvetően közösségi szemléletű, azaz az oktatók és a hallgatók közös munkájuk során jutnak előbbre: a hallgatók tanulmányaikban, a tanáraik tudományos előrehaladásukban.

Milyen érvényesülési lehetőségek állnak a Nyitrán végzett diákok előtt?
Tapasztalataink szerint végzőseink számára elérhetőnek bizonyulnak a megcélzott munkaerőpiaci helyek, azaz a nálunk szerzett diploma jó ajánlólevél is egyben. Mivel diákjaink számára a kétnyelvűség nem teher, hanem segítség és cél, számukra Szlovákián belül és kívül is adottak az érvényesülési lehetőségek. A képzés alatt megszerzett gyakorlati tapasztalatok is segítik őket, illetve – ettől az évtől kezdődően – az egyetem által szervezett karrier-tanácsadás és állásinterjúk. Alapvető célunk persze az, hogy a nálunk szerzett tudással diákjaink aktív életük során hazai közösségünk javára tevékenykedjenek.

Köszönöm a beszélgetést!Hagyj üzenetet