Krasznahorkaváraljai Andrássy Képtár: Gyurkovits Ferenc – Losonc festője

A Rozsnyói Bányászati Múzeumhoz tartozó krasznahorkaváraljai Andrássy Képtár nyaranta időszaki kiállításokkal várja a látogatókat. 2018-ban Gyurkovits Ferenc alkotásait mutatják be a csodálatos szecessziós épületben – tájékoztatott a múzeum.

 

Április 25-én nyitották meg a képtárban a Gyurkovits Ferenc – Losonc festője című kiállítást. A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria tárlatát a Rozsnyói Bányászati Múzeum igazgatója, Pavol Lackanič nyitotta meg és üdvözölte a jelenlévőket. A művész életét és munkásságát Németh Bozó Andrea művészettörténész, a kiállítás kurátora ismertette. A megnyitót a Rozsnyói Művészeti Alapiskola tanárai, Marietta Roxerová és Peter Henriczy műsora színesítette.

A képtárban Gyurkovits Ferenc több mint ötven képzőművészeti alkotása látható. A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményében a festő 16 képét jegyzik, ebből 12 egészíti ki az eredeti losonci kiállítási anyagot.

A kiállítás kétnyelvű (szlovák és magyar), a festmények mellett korabeli fényképek mesélnek az alkotó életpályájáról, műveiről. Gyurkovits Ferenc képeit 2018. szeptember 30-ig tekinthetik meg az érdeklődők, a képtár hetente szerdától vasárnapig 13.00 és 17.00 óra között tart nyitva. A belépődíj 1€, a kedvezményes belépő ára 0,50€.

  • prekop-i, rozsnyovidek, fotó: Rozsnyói Bányászati Múzeum

 

LOSONC FESTŐJE
Gyurkovits Ferenc (1876 – 1968) élete és munkássága

Gyurkovits Ferencet joggal nevezhetjük Losonc, ill. Nógrád festőjének, hiszen élete és munkássága elválaszthatatlanul kötődik e városhoz és vidékéhez. 1876-ban született Budapesten, élete nagy részét azonban Losoncon élte le. A városban való letelepedésekor (1913) már jó néhány tanulmányi évet maga mögött tudhatott – Budapesten, Párizsban a Julian Akadémián, majd a müncheni képzőművészeti akadémián. Nemcsak jól képzett festőművészi státusza, de szeretetreméltó természete is hozzájárult ahhoz, hogy jelentős és megbecsült közéleti személyiség váljon belőle. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején keresett művész volt, később azonban, az első csehszlovák állam létrejötte után kisebbségi sorba került festőként a művészi élet perifériáját is megjárta. Csak a 20. század második felében, már idősödő korában kezdték munkásságát szakmailag is értékelni és beintegrálni Szlovákia kulturális kontextusába. Életének és művészi munkásságának a teljes körű feldolgozására azonban csak 2016-17-ben került sor, amikor a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria a festőről egy terjedelmes kiadványt is megjelentetett.

Gyurkovits festői kifejezésmódját kezdetben a müncheni akadémián végzett tanulmányira építette. Emellett, ill. a későbbiekben egyre inkább a plain-air festészet és impresszionizmus vívmányai kerülnek nála előtérbe és határozzák meg egész pályaívét. Hagyományos módon festette képeit, amellyel úgy örökíthette meg környezetét, ahogy azt ő látta. A külső ingereket saját optimista szemléletmódján keresztül jelenítette meg. „Kézjegye minden ilyen munkáján erőteljes, biztos, ecsetkezelése többnyire pasztózus, ami a festményei felületeinek sajátos struktúrát kölcsönöz. Gyurkovits szereti a fényt és a színeket, ezért gyakran használ kontrasztokat, melyeket finom félárnyékokkal hangol össze.” – írja róla Marian Váross, neves szlovák művészettörténész. Kedvelt témáit a hagyományos műfajokon belül festette – zsánerképek, figurális kompozíciók, arcképek, tájképek, városképek kerültek ki a kezei alól, amelyek a nézőt bevezetik a régi Losonc zegzugaiba, parkjába, piacai és vásárai forgatagába, a város és környéke lakóinak életébe. A kiállítás célja bemutatni a festő művészi munkásságának egy szeletét, emellett felvillantani a művész életének epizódjait, családi életét, valamint a történelmi-társadalmi hátteret is, amiben élt.

E kiállítást először 2016-ban rendezte meg Losoncon a Nógrádi Múzeum és Galéria, a festő születésének 140. évfordulója alkalmából. Rimaszombatban a Gömör-kishonti Múzeum 2017-ben megismételte a kiállítást, ez évben pedig a Krasznahorkaváraljai Andrássy-képtárban láthatják a látogatók. A kiállítást a rozsnyói Bányászati Múzeum rendezi a losonci Nógrádi Múzeum és Galériával való együttműködésben. A NMG gyűjteményéből kölcsönzött válogatást kiegészíti a rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményében található Gyurkovits-kollekció egy része.

Németh Bozó Andrea (a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria művészettörténésze, a kiállítás kurátora)