Iskolai szünetek, vizsgák és tesztelések időpontjai a 2018/2019-es tanévben

Iskolai szünetek, vizsgák és tesztelések időpontjai a 2018/2019-es tanévben

Elkezdődött a 2018/2019-es tanév, hogy képbe kerüljünk, tekintsük át, mikor lesznek az iskolai szünetek, illetve érettségi vizsgák és országos tesztelések. 

Az oktatásügyi minisztérium ebben az évben is összeállította és eljuttatta a hatáskörébe tartozó intézményekhez az új tanévre vonatkozó pedagógiai és szervezési utasításokat. A Katedra folyóirat közreadta a 68 oldalnyi dokumentumból a tanév szervezésével kapcsolatos általános tudnivalókat és fontosabb dátumokat.

Általános tudnivalók

A 2018/2019-es tanév hivatalosan 2018. szeptember 1-jén, kezdődik, ám az első tanítási nap szeptember 3-a (hétfő). Az első félév utolsó tanítási napja 2019. január 31. (csütörtök). A második félévben a tanítás 2019. február 4-én (hétfőn) kezdődik és 2019. június 28-án (pénteken) végződik.

A 2018/2019-es tanévre tervezett tanítási szünetek

Az előző tanévekhez hasonlóan az őszi, a karácsonyi, a húsvéti és a tanév végét követő nyári szünet az ország minden kerületében azonos időpontban lesz. A tavaszi szünet tehát az egyetlen, amelynek az időpontja eltérő az egyes kerületekben.

 • Az őszi szünet 2018. október 31. – november 2. között lesz. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 30. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

 • karácsonyi szünet időpontja: 2018. december 23. – 2019. január 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 8. (kedd).

 • félévi szünet ebben a tanévben is mindössze egyetlen tanítási nap: 2019. február 1. (péntek). A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. január 31. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2019. február 4. (hétfő).

 • húsvéti szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

 • A tanév befejezését követő nyári szünet időpontja: 2019. július 1. – augusztus 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. június 28. (péntek), a 2019/2020-as új tanév első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő).

tavaszi szünet időpontjai az egyes térségekben:

 • a Kassai és Eperjesi kerületben: 2019. február 18. – február 22. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. február 15. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. február 25. (hétfő).

 • a Pozsonyi, Nyitrai és a Nagyszombati kerületben: 2019. február 25. – március 1. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. február 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. március 4. (hétfő).

 • a Besztercebányai, Zsolnai és a Trencséni kerületben: 2019. március 4. – március 8. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. március 1., a szünet utáni első tanítási nap 2019. március 11. (hétfő).

Az alapiskolák 5. osztályos tanulóinak tesztelése – T5–2018

Az 5. évfolyam tanulóinak tesztelésére az ország minden alapiskolájában 2018. november 21-én (szerdán) kerül sor. A tesztelés matematikából, szlovák nyelv és irodalomból és magyar nyelv és irodalomból történik. A tesztelés a mentálisan sérült tanulókon kívül minden tanulóra vonatkozik. A tesztelés előkészítése és módszertani irányítása a Szabványosított Mérések Nemzeti Intézetének (NÚCEM) a feladata, a lebonyolításért az iskola igazgatója felel, aki az objektivitás biztosítása érdekében a járási iskolaügyi szakosztályok felhatalmazása alapján más alapiskolák pedagógusait kéri fel a lebonyolítás felügyelésére. A T5-2018-cal kapcsolatos további részletes információk a http://www.nucem.sk/sk/testovanie 5 oldalon találhatók.

Az alapiskola 9. osztályos tanulóinak országos tesztelése – T9–2019

Az alapiskola kilencedikeseinek a tesztelése 2019. április 3-án (szerda) és 4-én (csütörtök) történik. Április 3-án matematikából, szlovák nyelv és irodalomból, magyar nyelv és irodalomból, április 4-én pedig ukrán nyelv és irodalomból, szlovák nyelv és szlovák irodalomból írnak tesztet a tanulók. Pótterminus: 2019. április 16. és 17. A tesztelés előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos információk megegyeznek az 5. évfolyam tesztelésénél feltüntetett megjegyzésekkel. A módosított állami oktatási program bevezetésére vonatkozó harmonogrammal összhangban a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgy tesztelése során felmérik a tanulók kommunikációs képességének a szintjét is – mégpedig a hallás utáni szövegértés, az értő olvasás, valamint a nyelvi és irodalmi kommunikáció részterületein. A hallás utáni szövegértés során főként azt vizsgálja a teszt, hogy a tanuló milyen szinten képes megérteni a hallott szlovák nyelvű szöveget, és a hallott szövegből olyan információkat szerezni, amelyek felhasználásával válaszolni tud a további tesztkérdésekre, tehát ez a teszt hasonló az idegen nyelv ismeretének szintjét felmérő tesztekhez. További információk a kilencedikes tanulók tesztelésével kapcsolatban a http://www.nucem.sk/sk/testovanie 9 oldalon találhatók.

Az érettségi vizsgák

Az extern érettségi vizsgák időpontjai:

 1. szlovák nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom: 2019. március 12. (kedd),

 2. angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, olasz nyelv: 2019. március 13. (szerda),

 3. matematika: 2019. március 14. (csütörtök),

 4. magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom: 2019. március 15. (péntek).

Az extern vizsga pótterminusa és az intern vizsga írásbeli részének terminusa 2019. március 9–12. Az egyes tantárgyak pótterminusainak időpontját a SzMNI – NÚCEM legkésőbb 2019. március 26-ig ismerteti.

Az érettségi vizsga előkészítéséért, lebonyolításának módszertani irányításáért ugyancsak a SzMNI – NÚCEM felel, az ellenőrzés az Állami Tanfelügyelet feladata, a lebonyolításáért pedig közvetlenül az adott középiskola igazgatója a felelős. Az érettségi vizsgákra vonatkozó minden további információ ahttp://www.nucem.sk/sk/maturita oldalon található.

A nemzetiségi iskolákkal kapcsolatos utasítások

Az iskolaügyi minisztérium ebben az évben is javasolja, hogy a magyar tanítási nyelvű alapiskola első évfolyamában a szabad – vagyis a diszponibilis – órákat mindenekelőtt az anyanyelv, illetve a zenei nevelés heti óraszámának az emelésére használják fel, ezzel is segítve az anyanyelvnek a gyermek életkorának megfelelő szintű elsajátítását. Külön felhívja a nemzetiségi iskolák érintett pedagógusainak a figyelmét, hogy a szlovák nyelv tanításában következetesen alkalmazzák az idegen nyelvek tanításában bevált hatékony oktatási formákat és modelleket.

 • forrás: katedra.sk


Hagyj üzenetet