Felhívás: Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny

Felhívás

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2018/2019-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya segítségével Szlovákiában tizenötödik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 51. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2018/2019-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Szegeden) írásbeliből és gyakorlatból áll.

Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.

Az 51. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői

  1. Az iskolák igazgatói 2018. december 14-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére.

  2. A megbízott szervező 2019. január 25-ig elkészíti a feladatlapokat.

  3. A Selye János Gimnázium 2019. február 15-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.

  4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2019. február 14-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.

  5. Az iskola szaktanára 2019. február 22-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 28-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.

  6. 2019. március 13-án (szerdán) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.

  7. 2019. április 26-tól 28-ig zajlik az országos forduló Szegeden.

A versennyel kapcsolatos további információ a www.kokel.mke.org.hu oldalon található.

Andruskó Imre

a Selye János Gimnázium igazgatója