Radnóti Miklós, Csáth Géza és Kaffka Margit művei – a IX. LEGERE Irodalmi Verseny témái

Gondold meg, hogy csak az ember olvas.” (Márai Sándor: Füveskönyv)

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Közép-európai Tanulmányok Kara, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, valamint az Arany A. László Polgári Társulás 

a 2019/2020-as tanévben irodalmi versenyt hirdet középiskolás diákok számára.

A verseny témája:

RADNÓTI MIKLÓS, CSÁTH GÉZA ÉS KAFFKA MARGIT MŰVEI

A verseny célja:

Az irodalmi verseny a 110 éve született Radnóti Miklós költészetének, a 100 éve elhunyt Csáth Géza novellisztikájának és a 101 éve elhunyt Kaffka Margit kisepikájának megismerésére és értelmezésére összpontosít. Radnóti Miklós költészetének egy szeletével találkoznak a középiskolások az irodalomórákon, de Kaffka Margit és Csáth Géza alkotásai kívül esnek a kötelező oktatási tananyagtartalmon. Versenyünk célja, hogy bevezessük a diákokat az említett szerzők életművébe, és kortárs szemmel olvassuk, értelmezzük újra azok alkotásait. A versenyfeladatok különböző szövegértelmezési technikák elsajátítását, az élményszerű befogadást és műértelmezést, az irodalomtörténeti és -elméleti ismeretekben való elmélyülést, a kommunikációs készség fejlesztését, illetve az olvasás iránti pozitív(abb) attitűd kialakítását szolgálják. A Legere Irodalmi Verseny az érettségire való, négy éven át zajló felkészítést és felkészülést is segíti.

A verseny célcsoportja:

3 fős középiskolás (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) csoportok vehetnek részt a versenyen, az egyes tagok különböző évfolyam diákjai is lehetnek. A verseny két kategóriában – gimnázium, szakközépiskola – zajlik. Egy-egy szaktanár kategóriánként csupán egy csoporttal nevezhet be a versenybe. Több csoport érdeklődése esetén házi forduló szervezésére biztatjuk az iskolákat.

A verseny helyszíne:

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem

Közép-európai Tanulmányok Kara

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Dražovská 4, 949 74 Nitra

A verseny menete és időpontjai:

A verseny 3 feladatlap kitöltéséből, illetve 1 minielőadás (prezentáció) készítéséből áll. A feladatlap sikeres kitöltésének feltétele néhány házi olvasmány alapos megismerése. A felkészülést tanári előadások segítik. Az előadások összefoglalóját és az olvasmánylistát a csoportok elektronikus formában is megkapják. A Legere Irodalmi Verseny korábbi évfolyamainak anyagát elektronikus úton szívesen rendelkezésére bocsátjuk az érdeklődőknek.

A vetélkedő három találkozást igényel, melyekre:

  • 2019. október 8-án (1. forduló)

  • 2019. november 5-én (2. forduló)

  • 2019. december 4-én (3. forduló) kerül sor.

Az 1. forduló feladatai a következő kisepikai művek elolvasásán alapulnak:

  • Kaffka Margit: Két nyár

https://epa.oszk.hu/00000/00022/00192/06010.htm

https://epa.oszk.hu/00000/00022/00193/06042.htm

  • Kaffka Margit: Polixéna tant

https://mek.oszk.hu/16700/16724/16724.htm#4

  • Kaffka Margit: Szent Ildefonso bálja

https://mek.oszk.hu/04500/04566/html/csendesv0054.html

https://mek.oszk.hu/00600/00634/00634.htm#21

https://mek.oszk.hu/00600/00634/00634.htm#15

https://mek.oszk.hu/00600/00630/00630.htm#18

  • Csáth Géza: Trepov a boncolóasztalon

https://mek.oszk.hu/00600/00630/00630.htm#16

  • Csáth Géza: Egy vidéki gimnazista naplójából

http://www.tollal.hu/mu/csath-geza:-egy-videki-gimnazista-naplojabol

A fordulók részletes programjáról a találkozó előtti héten e-mailben értesítjük a regisztrált csapatokat.

Az egyes találkozók során a kísérő pedagógusok számára ingyenes szakmai továbbképzést biztosítunk.

Jelentkezés:

2019. szeptember 27-ig várjuk a csapatok jelentkezését, amely elektronikusan, e-mailben történik a mellékelt táblázat visszaküldésével, a verseny címére: legere.irodalomverseny@gmail.com. A sikeres regisztrációról e-mailben értesítünk mindenkit. A versenyen és szakmai továbbképzésen való részvétel díjtalan.

A verseny lebonyolításáért a Nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Közép-európai Tanulmányok Kara, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és az Arany A. László Polgári Társulás a felelős.

Kapcsolattartó személy:

Petres Csizmadia Gabriella – 0907/212393

N. Tóth Anikó – 0918/497612

Díjazás:

A tesztek kitöltése és a minielőadás (prezentáció) bemutatása külön versenynek számít. A legmagasabb pontszámot elért csapatok elismerő oklevélben, könyvjutalomban és egyéb ajándékokban részesülnek.

NEVEZÉSI LAP

IX. LEGERE Irodalmi Verseny

A csapat neve:

A kategória megjelölése (szakközépiskola vagy gimnázium):

A csapattagok neve*, évfolyama és lakcíme:

Az iskola neve* és címe (szlovákul):

Az iskola elérhetőségei (e-mail, telefon):

A felkészítő pedagógus neve (titulusa)*, elérhetőségei (telefon és e-mail) és lakcíme:

A személy- és intézményneveket abban a formában szíveskedjenek feltüntetni, ahogy az oklevélen látni kívánják.

forrás: katedra.sk, fotó: pixabay.com