Barlanglátogatási tilalom az Aggteleki Nemzeti Parkban

A magyar kormány által kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója 2020. március 13-tól barlanglátogatási tilalmat rendelt el.

A határozat teljes szövege a nemzeti park honlapján jelent meg:

„A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4.§. d) pontja alapján zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos.

A barlangok tömegturisztikai, valamint kalandturisztikai hasznosítási engedélyében (B-A-Z Megyei Kormányhivatal BO/16/3356-1/2016 sz. határozat, BO/16/2350-1/2016 sz. határozat, BO/16/2258-1/2016 sz. határozat, BO/16/1271-1/2016 sz. határozat, BO/16/1270-1/2016 sz. határozat, BO-08/KT/3145-2/2017 sz. határozat) foglaltak, valamint a barlangok üzemeltetési szabályzatai alapján a nyitvatartás rendjét igazgatói utasítás szabályozza.

A barlangi és ökoturisztikai átlagos napi forgalom figyelembevételével megállapítom, hogy az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által igénybe vehető szolgáltatások meghaladhatják a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4.§. d) pontjában meghatározott maximális részvételi számokat.

Mindezen szempontokat figyelembe véve, 2020. március 13-tól elrendelem a barlangok látogatásának tilalmát.

A látogatási tilalom kiterjed a tömegturisztikai-, a kalandturisztikai szolgáltatásokra, az alkalmi rendezvény megtartására (barlangi esküvő, koncert), valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a barlangok látogatásához, barlangi búvármerüléshez, valamint barlangban végzendő filmforgatáshoz szükséges vagyonkezelői hozzájárulásokra, a korábban kiadott hozzájárulások visszavonásra kerülnek.

A látogatási tilalom nem terjed ki a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 51.§. (4) bekezdés a) pontja szerint a barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez szükséges vagyonkezelői hozzájárulásokra.

Jelen Igazgatói utasítás 2020. március 13-án lép hatályba és 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében kihirdetett vészhelyzet visszavonásáig érvényes, ezzel egyidejűleg a 4-51/2019 sz. Igazgatói utasítás hatályát veszti.

Jósvafő, 2020. március 12.

                                                                                                                      Veress Balázs
                                                                                                                           igazgató”

– forrás, fotó: ANPI