A szabadságharcról és Petőfi születésének  200. évfordulójáról is megemlékeztek Csoltón

A szabadságharcról és Petőfi születésének  200. évfordulójáról is megemlékeztek Csoltón

2023. március 17-én Csoltón is megemlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc meghatározó eseményéről és Petőfi születésének  200. évfordulójáról.

Ünnepi beszédet Hud’ár Zoltán, a község alpolgármestere tartott. A rendezvényen a csoltói óvoda és alapiskola, valamint a rozsnyói Egészségügyi Középiskola tanulói közreműködtek.

„Petőfi hetven-nyolcvan évig legenda volt. Egy nép mitológiájának csodálatos hőse; kissé félisten, kissé kötelező iskolai olvasmány. Három magyar nemzedék ifjúsága lelkesedett a példán: a költőn, aki a szabadság mezején esik el, karddal kezében, beváltva mindazt, amit verseiben igért. Külön helye volt a nemzedékek eszméletében, mint általában a világirodalomban. Feltűntek a magyar égen új csillagok; de mind körülötte keringtek. Petőfiben, a jelenségben, van valami emberfölötti. Ennek az embernek, aki huszonhat éves korában író volt, költő volt, politikai és irodalmi mozgalmak vezére, családapa, táblabíró, őrnagy, nemzeti hős, s mindennek tetejében különösen művelt, idegen nyelveken is olvasó és beszélő autodidakta, s végül és nem utolsósorban zseni volt. Petőfit nem eszmék, nem divatok nevelték naggyá. Ő maga volt az eszme” – hangoztak el Márai Sándor szavai A márciusi ifjú című írásából Lakatos Hajnalka tolmácsolásában. A délután a magyar nemzeti himnusz eléneklésével záródott.

 

 

  • PRO LE-TI


Hagyj üzenetet