A Rovás Pavilon programja a Gombaszögi Nyári Táborban

A Rovás Pavilon programja a Gombaszögi Nyári Táborban

A Rovás Alkotóközösség fiatal alkotói révén vesz részt a Gombaszögi Nyári Táborban, ahol a Rovás Pavilon keretein belül egy igazi, hamisítatlan művésztelepet hoz létre. A művésztelep témája: „Hálóban”, amely témát beszélgetések formájában is kielemezzük, megvitatjuk, és inspirálódva a nézetek kontrasztjai és a különböző világképek és elképzelések ködbe vesző távlataitól – műalkotások formájában leképezzük. A szó szoros értelmében.

A pavilon programjain minden táborlakó részt vehet, csatlakozhat a beszélgetésekhez, bekapcsolódhat a land-art projektbe és jelen lehet a napi alkotótevékenységen. Alkotóként bekapcsolódni csak előzetes pályázat benyújtásával lehet, amely rövid önéletrajzból és a jelentkező alkotásainak fotóreprodukcióiból kell, hogy álljon. Szakmai korrekcióban bárki részesülhet, laptopon, tableten vagy akár telefonon is elhozhatja a képeit, megmutathatja a rajzfüzetét, beszélhet terveiről és álmairól.

A Rovás Pavilon programja

Betekintést engedünk az alkotói folyamatokba és az érdeklődő táborlakókat is bevonva egy land-art projektet valósíthatnak meg közösen. A tábor ideje alatt jelen lesz 10-12 alkotó, akik folyamatosan ott festenek majd és elmélkednek múltról, jelenről és próbálják elképzelni az eljövendőt. Akikkel elbeszélgethet bárki az alkotás kényszeréről, a technológiákról, akik által láthatóvá válik maga a folyamat, a műalkotás születése (a gondolattól a technika útvesztőin át az aláírásig). Egy igazi kortárs alkotóműhely munkájába, résztvevőinek művészi hitvallásába, technológiák konfrontációjába enged betekintést a Rovás Pavilonja. Képzőművészetis egyetemistákkal, fiatal pályakezdőkkel, meghívott alkotóművészekkel lehet beszélgetni, esetleg segíteni nekik, vagy szakmai korrekciót kérni tőlük saját, egyéni próbálkozásokra.

A táborlakók bevonásával több LandArt kompozíciót szeretnénk létrehozni a szabad természetben, csoportokat szeretnénk kialakítani, amelyek a természetművészet kategóriájában olyan alkotásokat hoznak létre, amelyek szervesen beleilleszkednek a természetbe. Amelyek továbbgondolását jelentik néhány természetes képződménynek, erezetnek, járatoknak, vízmosásoknak, köveknek, sziklák repedéseinek, lehullott ágak vonalrajzainak stb.

A gombaszögi tábor néhány napja alatt senki sem tanulhat meg festeni, de bekapcsolódhat, aki tanulni szeretne. Azoknak pedig, akik komolyan gondolják, hogy képzőművészek lesznek, rendelkezésükre állnak a Rovás nyári táborai: Debrődön július 31-től augusztus 6-ig, és ugyanott, augusztus 14. és 20. között… Ezen intenzív kurzusok keretében napi 8-10, összesen 50 órában el lehet sajátítani a rajz és a festészet alapjait.

A Rovás Pavilon alkotótevékenysége egész nap zajlik, tematikus jellegű beszélgetésekkel minden délelőtt (“Kávézz velünk” program) és szabad diskurzussal a nap folyamán. Tervezünk több, prezentációkkal egybekötött beszélgetést, a Budapesti Képzőművészeti Egyetem, valamint az Egri és a Pécsi Egyetem tanárai, a Szolnoki Művésztelep vezetője és a Rovás művészei közreműködésével.

Részletes program:

Július 11., kedd: érkezés

A művésztelep alkotóműhelyének heti témája: “Hálóban”

14.00: a heti programok megbeszélése, a meghívott és delegált alkotók találkozása és bemutatkozása, szubjektív programjainak megvitatása. A szabad alkotótevékenység beindítása, festőállványok és helyfoglalás.

15.00 Landart és site specific art”- beszélgetés a Rovás-pavilon interaktív programjáról Lucza Zsigmond DLA egyetemi docenssel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanárával

Július 12.: 9.00: “Kávézz velünk” – a Rovás Alkotóműhely reggeli elmélkedő programja, a LandArt program megvitatása, csoportok létrehozása. Közben szabad alkotótevékenység a festészeti szekcióban.

14.00: Íjkészítő műhely: Vécsey Tamás és Nagy Ottó íjkészítő szakmai bemutatói, mindketten a Magyar Történelmi Íjásztársaság tagjai.

16.00: Előadás, Rovás-pavilon: A Rovás Egyesületről és az Alkotóközösséghez való csatlakozás lehetőségeiről beszél Szabó Ottó festőművész, a Rovás művészeti vezetője

Július 13., csütörtök: 9.00: “Kávézz velünk” – a napi téma: “Támadás”. Közben szabad alkotótevékenység.

10.00: A Magyar Történelmi Íjásztársaság íjkészítő műhelye

16.00: Kerekasztal-beszélgetés: “Ábrázolás és kifejezés, kortárs kiútkeresés”. Beszélgetés Dr. Hegyi Csaba egyetemi docenssel, a Pécsi Egyetem Képzőművészeti Fakultásának oktatási és minőségirányítási dékánhelyettesével, Verebes György Munkácsy-díjas festőművésszel, a Szolnoki Művésztelep vezetőjével, a NKA képzőművészeti szekciója elnökével, az MMA rendes tagjával, Lucza Zsigmonddal, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusával, az Etyeki Műhely művészeti vezetőjével

Július 14., péntek: 9.00: “Kávézz velünk” – a napi téma: “Lót futása”. Beszélgetés. Közben szabad alkotótevékenység.

10.00: A Magyar Történelmi Íjásztársaság íjkészítő műhelye

10.00: Kovácsműhely: A gyepvastól a szablyáig, lószerszámig és nyílhegyig” beszélgetés és bemutató: Thiele Ádámmal, a Budapesti Műegyetem tanárával, aki a Gépész Karon anyagtudományt és gyártástechnológiát oktat; a középkori vasipar, vaskohászat és a kovácsművesség a kutatási területe (archeometallurgia).

Őskohászat-bemutató, az érdeklődők megismerkedhetnek a magyarság honfoglalás- és Árpád-kori vaskohászatával, hogy hogyan állították elő a vasat elődeink. Az első napon egy kohót épít, a másodikon pedig a vasérc kohósítása történik, majd a nap végén a kapott vasbuca (vasszivacs) kovácsolása.

16.00: Előadás, Rovás-pavilon: A Pécsi Egyetemen való továbbtanulás lehetőségeiről és az egyetem szellemiségéről beszél Dr. Hegyi Csaba egyetemi docens, a Pécsi Egyetem Képzőművészeti Fakultásának oktatási és minőségirányítási dékánhelyettese, a Festészeti Tanszék tanára

Július 15., szombat: 9.00: “Kávézz velünk” – a napi téma: “mit remélsz?”. Közben szabad alkotótevékenység.

10.00: A Magyar Történelmi Íjásztársaság íjkészítő műhelye

16.00: Előadás, Rovás-pavilon: Az Egri Egyetemen való továbbtanulás lehetőségeiről és az egyetem szellemiségéről beszél Sztojka Melissza tervezőgrafikus és Tomecz Dániel festőművész, oktatási asszisztens, az Egri Katolikus Egyetem Média és Design Intézet művésztanárai.

Közben szabad alkotótevékenység egész nap. Festészet és landart műhely, kovácsműhely és íjászat. Őskohászat – Thiele Ádám bemutatója, az érdeklődők megismerkedhetnek a magyarság honfoglalás- és Árpád-kori vaskohászatával: a vasérc kohósítása, majd a nap végén a kapott vasbuca (vasszivacs) kovácsolása.

Július 16., vasárnap: Táborzáró beszélgetés kávé mellett

  • Rovás


Hagyj üzenetet