110 éve épült a rozsnyói református templom

2015 augusztus 23. 10:00 - Rozsnyó (Rožňava)

A Rozsnyói Református Egyházközség gyülekezete augusztus 23-án, vasárnap 10.00 órától emlékezik meg templomuk építésének 110. évfordulójáról. A templomszentelési ünnepségre 1905. augusztus 27-én került sor. A jubileum alkalmából hálaadó úrvacsorás istentiszteletet tartanak a templomban, ahol az igei szolgálatot Nt. Molnár Árpád, szepsi lelkipásztor végzi. A presbitérium egy kis kiállítás keretében mutatja be a templomépítés minden mozzanatát: a mecénások, az építtetők és az építők mindennapjait.
Az ünnepi istentisztelet után a gyülekezet számára egy kis megvendégelést tartanak a templomban, illetve a parókián a meghívott vendégek részére.

– forrás, fotó: www.rozsref.sk