Könyvbemutató és filmvetítés: Felszántott (tömeg)sírok

Könyvbemutató és filmvetítés: Felszántott (tömeg)sírok


Esemény részletek


Dunajszky Géza: Felszántott (tömeg)sírok című könyvét mutatják be 2022. február 24-én, csütörtökön 17:30-tól a kassai MaJel Rovás Központban (Erzsébet utca 42.)., majd február 25-én, pénteken 18:00 órától a debrődi Zarándok szállóban. A könyvbemutató témájához kapcsolódik a Népirtás Pozsonyligetfalun című, 2019-es dokumentumfilm.

Dunajszky Géza: Felszántott (tömeg)sírok

A szerző legújabb könyvében a szlovák állam területén 1944. március 3-a és 1945. augusztus 25-e között elkövetett vérengzések történetét dolgozza fel. A könyvből egyértelműen kiderül, hogy nemcsak Přerovban és Ligetfalun voltak tömegmészárlások a II. világháború végén, hanem Ágcsernyőtől kezdve végig az országon, ahogyan haladt előre a front, úgy szaporodtak a tömegsírok. A Felszántott (tömeg)sírok elbeszélésekre, személyes történetekre, tanúvallomásokra épül. Bemutatja az 1945. december 4-én tartott, Edvard Beneš vezette kormányülésről származó jegyzőkönyvet, amelyből kiderül, milyen sorsot szánt a második csehszlovák kormány a határon belül rekedt magyaroknak és kárpáti németeknek.

Népirtás Pozsonyligetfalun 

(magyar dokumentumfilm, 60 perc, 2019)

A film az 1945 tavaszán létesített és 1947-ig működő pozsonyligetfalui haláltábor, a táborban történt tömeges kivégzések, a tábor területén meggyilkolt 90 magyar levente és a morvaországi Přerovban a háború után hazatérő, nagyszámú német és magyar polgári lakos ellen végrehajtott tömegmészárlás egymással szorosan összefüggő történetét dolgozza fel. Az oknyomozó film első alkalommal tárja fel a háború utáni Csehszlovákiában polgári lakosok ellen elkövetett tömeggyilkosságok közötti összefüggéseket, többek között Dunajszky Géza és Szabó József szakértők segítségével. A film rögzíti a második világháború után Csehszlovákiában kivégzett polgári lakosok, s a később krematóriumban elhamvasztott, nagyszámú magyar és német gyermek és asszony megrázó történetét. Bemutatja a magyar közvélemény előtt eddig ismeretlen pozsonyi, přerovi és olmützi eseményeket és azokat a csehországi emlékműveket, melyeket még soha nem látogattak meg magyar állampolgárok. Megszólal František Hýbl cseh történészt, aki a német és magyar lakosok ellen elkövetett tömeggyilkosságokat egyaránt feltárta, és sikerrel kezdeményezte az áldozatok méltó újra temetését. 

  • Rozsnyó-vidék/Rovás


Hagyj üzenetet