Simon Attila: Az átmenet bizonytalansága – Az 1918/1919-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig

2022 április 22. 16:00 - Rozsnyó

2022. ápilis 22-én, pénteken 16:00 órától kerül sor Simon Attila Az átmenet bizonytalansága – Az 1918/1919-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig című könyvének bemutatójára Rozsnyón, a Pátria udvar kávézójában (Bányászok tere).

A szerzővel, Simon Attila történésszel, a Fórum Intézet igazgatójával Ambrus Ferenc beszélget. A kötet a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet és a budapesti Bölcsészettudományi Kutatóközpont közös kiadásában jelent meg.

„Az év utolsó napján, a csehszlovák hadsereg két tisztje keresett fel, látogatásuk, viselkedésük, hangjuk a legudvariasabb formákat öltötte. Megadták azt a tiszteletet, ami kijár a vendéglátó gazdának, de finoman értésemre adták, hogy ez már nem Magyarország… >>vesztett hárború és már itt minden a csehszlovákoké<<” – írta naplójába Kassa megszállását követően néhány nappal Faragó Ödön színházigazgató, de hasonló sorokat a komáromi, lévai vagy rimaszombati polgárok is papírra vethettek volna. 1918 utolsó és 1919 első napjaiban ugyanis a ma Dél-Szlovákiának nevezett térség, az ott élők legnagyobb döbbenetére csehszlovák megszállás alá került. A jelen kötet elsősorban olyan kérdésekre keresi a választ, hogy a vizsgált régió lakói miként élték meg az őszirózsás forradalom időszakát, hogyan reagáltak a csehszlovák megszállás hírére, miként fogadták a megszállókat, hogyan alakult az új államhatalommal való viszonyuk, vagyis milyen volt az átmenet, amely során Magyarország lakóiból csehszlovák polgárokká váltak.

  • Rozsnyó-vidék