Könyvbemutató – Kovács Ágnes: Bódvavendégi 1263-2013

Könyvbemutató – Kovács Ágnes: Bódvavendégi 1263-2013


Esemény részletek


2015. március 1-én, vasárnap 16.00 órától Kovács Ágnes bemutatja Bódvavendégi 1263-2013 című monográfiáját. A kivetítéssel egybekötött könyvbemutató helyszíne a bódvavendégi kultúrház.

“Vendégi királyi, egyben király által telepített vendégeknek (telepeseknek, hospeseknek) a lakóhelyét jelöli.”

“Figyelemre méltó, hogy Vendégi (1263) a harmadik legkorábbi település a történeti Torna vármegyében, amelyet csak Torna (1234) és (Torna)Görgő (1245) előz meg. Ugyanakkor az első írásos emlékének tanúsága szerint már ebben az időben fejlett település lehetett, hiszen ez már a papi tizedről tesz említést. Tehát magát a települést – faluként – először IV. Béla király 1263. évi oklevele említi, amikor arra utal az esztergomi érsekkel kötött megállapodásban, hogy – nyilván korábbi kiváltság alapján – az egyházi tizedet a vendégi (Wendegy) és a tornai plébános magának tarthassa meg. A királyi alapítású és telepes plébániák (Torna, Vendégi) papjai tehát az egyházi tized (dézsma) egész részét megkapták, míg általános esetben a tizednek csak negyed, hatod, illetve nyolcad része illette meg a plébánost.”

                                           Vendégifacebook

“A könyv Bódvavendégi fennállásának 750 éves évfordulója alkalmából készült, négyéves munka eredménye. Jelen vállalkozással főként közzétett forrásokra hivatkozva, de saját kutatást is végezve (határ- és dűlőnevek felgyűjtése, adatközlők visszaemlékezései, régi fényképfelvételek felkutatása) megpróbálunk – a teljesség igénye nélkül – erre a 750 éves alkalomra egy méltó, de egyben rendhagyó falumonográfiát írni. Azt szeretnénk, ha ezt a könyvet nem csak a tősgyökeres vendégiek forgatnák érdeklődve, hanem váljék azok számára is hasznos olvasmánnyá, akik az utóbbi években lettek e faluközösség tagjai. Bízunk abban, hogy a helybélieknek és mindazok számára, akik származásuknál fogva, érzelmileg vagy bármilyen módon kötődnek e településhez, lebilincselően érdekes olvasmányt adhatunk a kezükbe és értékes ismeretekkel gazdagíthatjuk ismereteiket.”

“Ugyanakkor célunk ennél jóval messzebb mutat – s ennélfogva lesz rendhagyó ez a (falu)monográfia: a munka nem szorítkozik pusztán Bódvavendégi történetének taglalására. Több vonatkozásban is igyekszik az egész Bódva-völgyet alapul venni, s ezért azt reméljük, hogy a vidék alap- és középiskolái (határon innen és túl) a történelemórákon is haszonnal forgatják majd a kiadványt. A kutatás tárgya tehát nem pusztán Bódvavendégi, hanem a hozzá tartozó terület, kataszter vagy „határa”, a környező települések vagy földrajzi helyek is. Sokszor „átkirándulunk” a szomszédos Magyarország területére, hiszen kutatásunk tárgya végső soron az egész Bódva völgye.”

-rozsnyovidek.sk, forrás: RovásHagyj üzenetet