Tiltakozó gyűlés Rimaszombatban

Tiltakozó gyűlés Rimaszombatban

A kedd esti szimpátiatüntetésen közel 300 ember fejezte ki támogatását a szlovák állampolgárságától megfosztott 99 éves Tamás Ilona mellett és tiltakozott az értelmetlen és megalázó törvény ellen.

Tiltakozó gyűlés zajlott 2011. december 13-án Rimaszombat főterén Tamás Ilona, nyugdíjas tanítónő szlovák állampolgárságától történt megfosztása miatt. Tamás Ilonka néni idén tavasszal folyamodott a magyar állampolgárságért, s miután megkapta azt, értesítette róla a szlovák hatóságokat. A város lakóiból nagy megrendülést váltott ki, hogy a helyi közösség által nagyra becsült Ilonka néni 99 évesen szembekerült a Fico kormány idején jóváhagyott ellentörvénnyel – amely megtiltja Szlovákia polgárainak a kettős állampolgárságot – s a rimaszombati rendőrség beidézte, hogy adja le személyi igazolványát és útlevelét, mivel meg(vissza)kapta a magyar állampolgárságot. A gyűlésen mintegy 300 polgár volt jelen. Ilonka néni egészségi állapota miatt nem vett részt a rendezvényen, de a szervezők felolvasták az általa írt levelet, amelyet az alábbiakban olvashatnak:

Kedves Jelenlévők!
Mérhetetlenül meghatódtam, amikor eljutott hozzám a hír, hogy a rimaszombati civil szervezetek, barátaim, volt tanítványaim, kollégáim, ismerősök, ismeretlenek, és a Balogvölgyiek mellém álltak ebben az abszurd helyzetben, és ezúton is felhívják a hatalom illetékeseit a Szlovák Köztársaság Alkotmányának betartására Szlovákiában.
Szomorú vagyok, hogy karácsonyi ajándékként ezt kaptam a hatalom azon gyakorlóitól, akik bizony-bizony az unokáim lehetnének…!
De mi is történt?
Sok-sok évvel ezelőtt, még a Monarchia idején a Magyar Királyság állampolgáraként születtem. Aztán határok, országok és címerek jöttek-mentek a fejem fölött úgy, hogy egész életemet itthon, Gömörben éltem le. Bármelyik zászló alatt kellett élnem, mindig magyar maradtam szívben és lélekben. Ezért amikor lehetőség nyílt rá, visszahonosítással visszaszereztem az eredeti állampolgárságomat is.
Világéletemben törvénytisztelő, és úgy érzem, tisztességes ember voltam, ezért az ún. ellentörvénybe foglaltaknak eleget téve ezt a tényt bejelentettem az illetékes besztercebányai hatóságnak. Levelemben hivatkoztam a Szlovák Köztársaság Alkotmányára és kihangsúlyoztam, hogy nem kérem elbocsátásomat a Szlovák Köztársaság kötelékéből. Aki ezt követeli tőlem, alkotmányellenesen jár el.
Amikor tanítani kezdtem, hűségesküt tettem ennek az országnak. Több nemzedéknyi magyar és roma gyereket tanítottam embertársaink iránti tiszteletre, megbecsülésre és szeretetre. Most pedig azt követelik tőlem, – a Komenský kitüntetéssel és a Szlovák Köztársaság Arany plakettjével kitüntetett érdemes tanítónőtől, – hogy esküszegő legyek. Hát nem!
66 évig dolgoztam Szlovákia felvirágoztatásáért, fizettem az adót, de ezt megelőzően meg kellett tagadnom a nemzetiségemet, hogy boldogulhassak, és árván maradt gyermekeimet felnevelhessem. Most pedig le kell adnom a szlovák okmányaimat, mert „elvesztettem" az állampolgárságomat. Az állampolgárság nem egy tárgy, amit el lehet veszíteni. Ezt az ország Alkotmánya is kimondja. Engem egyszerűen a szlovák állampolgárságomtól megfosztottak.
Azt a néhány hónapot, hetet, vagy napot, ami még hátra van az életemből, itt, a szülőföldemen szeretném leélni teljes jogú szlovák és magyar állampolgárként, és nem bejelentett külföldiként saját otthonomban. Köszönöm az együttérzést, a szeretetet és a kiállást.
Mindenkinek kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket
Ilonka néni

A rendezvénnyel kapcsolatos híradások:
Felvidéki Híradó
Felvidék.ma
Új Szó
Hírek.sk

forrás: www.felvidek.ma,  www.hirek.sk

-kp

Dátum: 2011-12-14


Hagyj üzenetet