Tisztújítás a Magyar Közösség Pártja Rozsnyói járási konferenciáján

2012. október 25-én tartotta meg a Magyar Közösség Pártja a XVII. rozsnyói járási konferenciáját, melyet a Fábry Zoltán Alapiskola épületében szerveztek meg.

Beke Beáta tudósítása
A 84 meghívottból 75 volt jelen, melyet elégedetten konstatáltak, hiszen a Rozsnyói járásra mindig is jellemző volt a küldöttek rendszeres, becsületes részvétele a konferenciákon. A konferenciát Giczei Anna, járási alelnök vezette. A megnyitót a konferencia programjának ismertetése és elfogadása, a munkabizottságok megválasztása követte. Ezután Porubán Ferenc, járási elnök beszámolója következett. A vita részben felszólalt Szőllős János, Kassa Megye alispánja, aki ismertette a küldötteket a megye különböző tevékenységeivel. Következő felszólalóként Beke Beáta, a Via Nova ICS Rozsnyói alapszervezetének alapítótagja tudatta a konferencia küldötteivel, hogy a márciusi előrehozott parlamenti választások kampányidőszakában megalakult ICS Rozsnyói Alapszervezeten kívül ICS Alapszervezet alakult Beretkén is, és a konferencia kezdete előtt megalakult a Via Nova ICS Rozsnyói Járási elnöksége, melynek Cziprusz Zoltán, a Via Nova ICS Gömör megyei elnöke kifejezetten örült, hiszen már csak a rozsnyói járásból hiányoztak a fiatalok ahhoz, hogy újra egyesíteni tudják a megyét.
Beke Beáta a konferencia küldötteinek bemutatta az ICS járási elnökség frissen megválasztott tagjait, Susányi Marika – elnök, Körtvély Anita – alelnök és Simon Csaba – alelnök személyeiben. A szavazatok számlálása közben az MKP járás alapszervezeteinek új elnökei mutatkoztak be, megismerkedtek a küldöttek az új alapszabállyal is, megbeszélték a modern információs csatornák – Facebook használatát, szóba kerültek az utóbbi időben Krasznahorkán zajlott események és a szünetben a küldöttek megtekinthették az iskola épületét, amiben a körbevezetést felajánlotta az igazgatónő, Prékop Mária. Végül a szavazatszámláló bizottság ismertette a tisztújítás eredményeit.
A rozsnyói járásban Porubán Ferencet újra az MKP Rozsnyói Járási elnökének választották meg. Elnökségi tagok lettek:
Beke Beáta – Lekenye, Prékop Péter – Krasznahorka, Icso Valéria – Dernő, Vincze Norbert – Gömörpanyit, Simon Csaba – Rozsnyó, Kelecsényi Attila – Rozsnyó, Rákossy György – Rozsnyó, Horváth István – Tornagörgő, Koľvek Alica – Hárskút, Gáspár Pál – Berzéte.
A konferencia megválasztotta az Országos Tanács küldötteit, valamint a Kongresszusi küldötteket is.
Porubán Fernec, elnök megköszönte a leköszönő elnökségi tagoknak az eddig kifejtett tevékenységüket, az új tagoknak gratulált és aktív, kreatív munkát kívánt az elkövetkező időszakra, valamint megköszönte a jelenlévő küldötteknek a részvételüket, majd bezárta a XVII. konferenciát.

fotó: Beke B., Via Nova ICS

Dátum: 2012-10-28