A Bethlen Gábor Alap 2014-es pályázati felhívása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette 2014-es pályázati programjait, melyeknek célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

I. „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázatok

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával. A központi és regionális pályázati felhívásokra 2014. január 1. és 2014. december 31. között megvalósuló, széles társadalmi csoportokat érintő projekt-terveket várnak. A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni 2014. január 15. és 2014. február 17. között.

II. „Szülőföldön magyarul” pályázati program

A pályázati program célja, hogy megerősítse a Kárpát-medencei magyarság nemzeti azonosságtudatát a szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása révén. A 2013/2014-as tanévre szóló pályázatok beadására 2014. január 31. és március 14. között van lehetőség. A pályázatokat postán vagy személyesen lehet eljuttatni a BGA Zrt. által megjelölt közreműködő szervezetekhez.

Bővebb információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján olvashatók.

forrás: Bethlen Gábor Alap