Jövőre angol nyelvű képzést is nyújtó első osztályt nyitnak – várják a kiemelkedően tehetséges gyermekeket

Minden szülő fontos feladata, hogy gyermekének a lehető legjobb színvonalú oktatást biztosítsa, ezzel megalapozva tudását, műveltségét, a felnőtt életben való boldogulását. Az iskolaválasztás felelősségteljes döntés, mivel az itt szerzett tudásanyag, képességek, tapasztalatok, élmények a gyermek egész életére hatással lesznek. Rozsnyón a következő tanévtől egy egyedülálló kezdeményezés indul, az első osztályosok számára új módszer szerint, magyarul és angolul párhuzamosan oktató, a legmodernebb taneszközöket alkalmazó osztályt nyitnak. A leendő elsősök és szüleik részletesen megismerkedhetnek a jövőre induló osztály nyújtotta lehetőségekkel azon a találkozón, melyre az iskola minden érdeklődőt szeretettel vár:
A Rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola értesíti a tisztelt szülőket, hogy a 2014/15-ös tanévben a hagyományos első osztály mellett kiemelkedően tehetséges gyermekeket támogató osztályt is nyit.
Miben más ez az osztály?
A Tartalomalapú nyelvoktatásra (CLIL) épül. A Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL – Content and Language Integrated Learning) lényege, hogy egyes tantárgyakat világnyelven is oktatnak. A diákok könnyedén sajátítják el az új nyelvet azáltal, hogy azt egy másik tantárgy tanulására használják. A más tantárgyak idegen nyelven való elsajátításakor a nyelv visszanyeri eredeti funkcióját, a kommunikációt.
A CLIL módszer négy alapelve: Megértés, Tartalom, Kommunikáció és Kultúra.
Miért CLIL?
– Ha a diák kísérletek, kutatások útján sajátítja el az új anyagot, úgy a tudás alaposabb és hosszabb távú lesz.
– A CLIL alapelvei szorgalmazzák, hogy a diák kifejezze gondolatait, hozzátegye személyes tapasztalatait és meglátását a tanulandó témához.
– Az órán a tanár kevésbé előadó, csökken a tanári közlés, és sokkal inkább diákközpontú gyakorlatokba, kooperatív feladatokba, páros és csoportmunkákba vonja be a gyerekeket, hogy felfedezéseket tehessenek, gyakorolhassanak, és kísérletezhessenek a gondolatokkal és a nyelvvel egyaránt.
– Az Európai Unióban két idegen nyelv tanulása az oktatási, ezek tudása pedig az élet támasztotta követelmény.
– A nyelvtudás nem a nyelvtanulás célja, hanem eszköz ahhoz, hogy tágabb értelemben vett tudást szerezzenek vele, miközben a nyelvtudás szintje is emelkedik.
A kérdésre tehát a válasz: azért alkalmazzunk tartalom alapú nyelvoktatást, mert így értelmesebb, érdekesebb és érdemesebb tanulni és tanítani!
Hogyan?
Az angol nyelv mellett további tantárgyakat is angolul fogunk oktatni: matematikát, honismeretet, természetismeretet. Szakképzett, B2-es szintű nyelvvizsgával rendelkező pedagógusaink egy igényes, korszerűen felszerelt, interaktív tanteremben oktatják majd a gyermekeket.
Szeretettel várunk minden kedves szülőt és gyermeket 2014. január 29-én 14.30-tól kezdődő találkozónkra, ahol közelebbről is megismerkedhetnek a módszerrel, s minden kérdésükre választ kapnak.
 Kérjük, használja ki a lehetőséget és tekintsen be iskolánk életébe.

 

-rozsnyovidek.sk