Június 4-i Diákutaztatási Pályázat

A Rákóczi Szövetség immár 25 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal is, hogy a Szövetség minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével. A Szövetség ennek keretében anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt bármely Kárpát-medencei középiskola számára, amelyek készek arra, hogy diákjaik egy csoportját június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmával egy másik Kárpát-medencei országban lévő iskolához utaztassák, hogy ott közösen emlékezzenek, közös programot bonyolítsanak. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyar közösségek életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is.

Pályázni az alábbi online űrlap kitöltésével lehet:

 http://www.rakocziszovetseg.org/palyazati_adatlap_junius_4_diakutaztatas

 

Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 2014. május 16. péntek

A Rákóczi Szövetség a program keretében az utazási költséget – a megtett út és az utazók számának függvényében – legfeljebb 200 000 Ft értékig átvállalja, a további költségek (szállás, étkezés) tekintetében a fogadó iskolákkal kell egyeztetni, így ezek a költségek a kiutazó vagy a fogadó iskolát terhelik!

A támogatás feltétele, hogy az utazó csoport a program megvalósulását követően részletes úti beszámolót és 25 db, az utazást megörökítő fotót küld a Rákóczi Szövetség részére.

A beszámolók irodánkba történő beérkezése a pénzkifizetés feltétele is egyben!

A pályázat feltételei:

–          A kirándulásnak 2014. május 28. és június 11. között kell megvalósulnia

–          legalább egy határ átlépése

–          Az utazások célpontjai kizárólag a következők lehetnek: Magyarország, illetve Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Horvátország, Szlovénia magyarlakta területei (Ausztria nem!)

–          A pályázatban való részvétel és a számla kiegyenlítésének további feltétele, hogy minden utazó iskola a számla beérkezésével egyidejűleg:

o   minimum két A/4 oldalas (azaz minimum 5000 karakter) írásos beszámolót elektronikusan (doc, rtf, stb.),

o   az utazók névsoráról egy eredeti (!) jelenléti ív kitöltése és elküldése postai úton

o   valamint legalább 25 db – az út fontosabb eseményeit megörökítő – fényképet (jpg, bmp, tiff stb.)

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk, de a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetével rendelkező iskolák előnyt élveznek az elbíráláskor. Az utazó csoportok számát – a határon túli partnereink által vállalt színhelyek számától és a rendelkezésünkre álló anyagi forrásoktól függően – május folyamán fogjuk megállapítani. A diákcsoport nagysága (a kísérő tanárokkal együtt) legalább 20 fő (1 busz) lehet.

A támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától (diákok és kísérők együttesen):

–          20-29 fő:          100.000 Ft keretösszeg

–          30-39 fő:          150.000 Ft keretösszeg

–          40-     fő:          200.000 Ft keretösszeg

Kérjük, az online jelentkezési űrlapon szíveskedjenek kitölteni a partneriskolára és az utazást lebonyolító vállalatra vonatkozó adatokat is, és egyben szíveskedjenek csatolni a partneriskola igazgatójának támogatólevelét is! Amennyiben iskolájuk nem rendelkezik partneriskolával, a Rákóczi Szövetség szükség esetén közreműködik a kapcsolatfelvételben.

A pályázat elbírálásáról a Rákóczi Szövetség vezetősége dönt 2014. május 20-án. A pályázaton nyertes középiskolák névsora 2014. május 21-től olvasható internetes honlapunkon. További információval Pálinkás Barnabás (palinkas.barnabas@rakocziszovetseg.hu, +36204557629), a program felelőse, illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai állnak rendelkezésre.

 

forrás: www.rakocziszovetseg.org