L. Juhász Ilona kitüntetése

L. Juhász Ilona kitüntetése

A budapesti székhelyű Magyar Szemiotikai Társaság a jeltudományban végzett munkássága elismeréseként L. Juhász Ilonát, az Etnológiai Központ tudományos munkatársát a társaság 2014. május 9-én megrendezett közgyűlésén „Jelismervény” elnevezésű díjában részesítette. Voigt Vilmos professzor, a Társaság elnöke rövid laudációjában elmondta, hogy a díjazott az elismerésben elsősorban a Neveitek e márványlapon című monográfiája okán részesült. A Magyar Szemiotikai Társaság a „Jelismervény”-t évente egy alkalommal adja át az adott év egy-egy kiemelkedő jeltudományi teljesítményéért. L. Juhász Ilona díjának odaítéléséről a Társaság még 2013-ban döntött, ám szervezési okok miatt az idei közgyűlésen került sor átadásra. Ugyanekkor részesült Jakab Albert Zsolt kolozsvári etnológus a 2014-es „Jelismervény”-ben.

[box]L. Juhász Ilona a komáromi Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjának néprajzkutató munkatársa. Néprajz szakot végzett és Debrecenben doktorált. A magyarországi kutatásokkal évtizedek óta szoros kapcsolatban áll, amit többszöri ösztöndíjának jó kihasználása is biztosított. Kezdetben a szlovákiai magyar néprajzi bibliográfiákat állította össze, majd tudományos kutatói munkásságot folytatott. Különösen a szokások és egy‐egy közösség identitásának mai, modern formákban való kifejezése érdekli, ebből a témakörből huzamos terepmunkát végzett, hatalmas archívumot és illusztrációs gyűjteményt állított össze. 2006‐ban kezdte el a Fórum Kisebbségkutató Intézet „Jelek a térben” című nagyalakú áttekintésköteteinek közreadását. A legelső kötetben férjével, Liszka Józseffel együtt a „Szakrális kisemlékek” anyagát mutatta be. A sorozat folytatódott, és 2010‐ben Juhász Ilona megjelentette a 3. kötetet: Neveitek e márványlapon… A háború jelei. Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez. A nagyalakú könyv 407 lapon és több száz illusztrációval az első világháborútól gyakorlatilag napjainkig tekinti át a szlovákiai emlékanyagot, kitér annak sajátos formáira (holokauszt‐emlékek, szentek szobrai mint emlékjelek stb.) is. Mindezekhez hallatlan precizitással ad teljesnek tekinthető dokumentumanyagot. Tudomásunk van arról, hogy az emlékjelekkel való foglalkozást folytatta, újabb, hasonló méretű könyve az út menti szerencsétlenségek emlékjeleiről most jelenik meg. Mindezek alapján a Magyar Szemiotikai Társaság 2013‐ban a „Jelismervényt” L. Juhász Ilonának adja át.

Budapest           Voigt Vilmos[/box]

forrás, fotó: Fórum Kisebbségkutató IntézetHagyj üzenetet