Felhívás: középiskolai kémiaverseny

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya segítségével Szlovákiában tizennegyedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 47. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2014/2015-ös tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik (országos forduló Szegeden vagy Miskolcon) írásbeliből és gyakorlatból áll.

Az I. kategóriába a gimnáziumok 1. évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok 2. évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák 1–2. évfolyamának diákjai tartoznak.

Az iskolaigazgatók 2014. december 19-ig jelezhetik a Selye Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban az alábbi címen:

Andruskó Imre

Selye János Gimnázium

Ul. bisk. Királya č. 5

945 01 Komárno

A megbízott szervező 2015. január 23-ig elkészíti a feladatlapokat. A Selye János Gimnázium 2015. február 6-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákba.

A www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon találhatók a versennyel kapcsolatos részletes információk.

-rozsnyovidek.sk, forrás: Új Szó