TUDOK 2015-2016 – tehetséges diákok munkáinak bemutatása

TUDOK 2015-2016 – tehetséges diákok munkáinak bemutatása

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, a Bethlen Gábor Alap, a Kutató Diákok Országos Szövetsége és Dunaszerdahely város támogatásával 2015. november 27-én szervezi meg a TUDOK 2015-2016 szlovákiai országos konferenciáját Dunaszerdahelyen, a Vámbéry Ármin Alapiskolában.

A verseny Súťaž mladých prírodovedcov címen szerepel a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma versenylistáján az elismert és támogatott versenyek között.

A jelentkezés határideje és formája: minden régió TUDOK versenyére azonos, ezért az eddigi gyakorlatnak megfelelően a www.kutdiak.hu honlapon keresztül lehet jelentkezni (regisztrálni) a felvidéki regionális konferenciára. A jelentkezési határidő 2015. október 31. Csak azok az alap- és középiskolás diákok szerepelhetnek, versenyezhetnek a konferencián, akik a fenti honlapon sikeresen regisztráltak és visszaigazolást kaptak.

A megszólított diákok köre: a Szlovákiában magyarul tanuló középiskolások, elsős egyetemisták, a magyar tanítási nyelvű alapiskolák nyolcadikos és kilencedikes tanulói, illetve a nyolcéves gimnáziumok ennek megfelelő évfolyamaiba járó diákok (egyénileg vagy maximum kétfős csoportban). A benevezők csak egy előadással versenyezhetnek.

Cél: a Szlovákiában magyarul tanuló diákok tehetségének kibontakoztatása a humán és természettudományokhoz kapcsolódó szakterületeken; segíteni szülőföldünk kulturális értékeinek, helyi hagyományainak, művészettörténeti, irodalmi és természettudományos múltunk felkutatását; a tudományos diákkörök működésének támogatása iskoláinkban, diákjaink bekapcsolása a nemzeti és nemzetközi tudományos diákköri konferenciák rendszerébe.

A verseny feltételei: saját kutatásra alapozott, szabadon választott témájú szakdolgozat készítése írásban, és bemutatása magyar nyelven (előadás 10 percben, 5 perces vitával), elektronikus adathordozók, fotók, hanganyag, poszter, térkép stb. segítségével, a zsűri és a nyilvánosság előtt. A beérkező nevezések (előadások témája) alapján szekciókat állítunk össze, ahol szakértő zsűri értékeli az elhangzott előadásokat. A zsűri által értékesnek minősített dolgozatok szerzői jutalomban részesülnek. Ugyanakkor a rangos zsűri által minősített legjobb pályamunkák továbbjutnak a Magyarországon megrendezendő döntőre, a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájára. A kutatás, pályamunka eredményeit tartalmazó dolgozatot 3 példányban szükséges eljuttatni 2015. november 13-ig a következő címre: ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda 92901 – TUDOK 2015-2016

Regisztrációs díj: a  szlovákiai regionális konferencián szereplő diákoknak csak akkor kell regisztrációs illetéket fizetni, ha továbbjutnak a magyarországi TUDOK döntőbe.

Részvételi díj: 2 €/diák, hozzájárulás a szervezési költségekhez.

Javasolt témakörök: természettudomány, társadalomtudomány, biológia, irodalom, kémia, történelem, fizika, művészettörténet, egészségügy, helytörténet, földrajz, néprajz, matematika, építészet, számítástechnika, nyelvészet, környezetvédelem, szociológia, természetvédelem, pedagógia, műszaki tudományok, pszichológia.

A témaválasztásban segíthet a www.kutdiak.hu honlapról letölthető mentorok listája, ahol a mentorok neve mellett a kutatási területeik is megtalálhatók. A munkák elkészítéséhez hasznos tanácsok találhatók az említett honlapon a fontos információk, illetve a gyakori kérdések almenü alatt. További információk: a www.kutdiak.hu és a www.szmpsz.sk honlapokon és a szervező iskola címén: Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunaszerdahely (tel.: 031 552 53 85, mail: mj.vambery@gmail.com)

– forrás: www.szmpsz.skHagyj üzenetet