Magyar Kultúra Napja 2016 – XX. pályázat

1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.
A Palóc Társaság két évtizeddel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt a pályázatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.

2016-ra tehát már 20. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken, Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.

2016-ban az alábbi témák közül válogathatnak a pályázók (válogatás két évtized témáiból):

1. Mit kell tennem azért, hogy lakóhelyemen és környékén viruljon a magyar kultúra?
2. Ki nyelvet bánt, embert sért
3. Szabadságról álmodom
4. Itt az én világom
5. Tiszteld a múltat s éltesd tovább!
6. (Minek) a mestere?
7. Szép vagy, gyönyörű vagy, szülőföldem!
8. Száll az ének szájról szájra
9. Magyar iskola – magyar végvár
10. Rég volt, igaz volt – Egy kis helytörténet
11. Nagy idők tanúja – Beszélgetés
12. Mesét mondok, valóságot
13. Vár állott, most kőhalom
14. Mi lesz velünk, magyarokkal?
15. Határokkal szabdalt magyarság – Nemzetegyesítő gondolatok
16. „Lángot adok, add tovább!” – Hagyományőrzők, hagyományélés
17. Katonadolog – Visszaemlékezések családunkban
18. „Sors, nyiss nekem tért!” – Elképzelésem jövendő életemről
19. „Az anyanyelv az én hazám” – A magyar nyelv mint nemzetmegtartó erő
20. Emlékszem még… – Mit adott nekem a Magyar Kultúra Napja-pályázat? Az anyaggyűjtéstől a kidolgozáson át az eredményhirdetésig

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

– résztvevők: a pályázaton az alap (általános) iskolák felső tagozatosai (I. korosztály: 10-14 évesek) és középiskolások (II. korosztály: 15-18 évesek) vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra készített (tehát más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is,
valamint azok a középiskolát végzett, már felnőtt, egykori diákok, akik a két évtized pályázatain helyezést értek el – ők a 20. témával pályázhatnak terjedelmi megkötés nélkül;

– a dolgozatok terjedelme:
az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb egy gépelt oldaltól legtöbb 10 gépelt oldalig terjedhet (ami oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 leütést jelent)
a II. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb három gépelt oldaltól legtöbb 20 oldalig terjedhet
Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!

Továbbá kérjük, hogy a dolgozatírók külön ügyeljenek a következőkre: a gépelés mindkettőnél 12 pontos, kizárólag Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközű legyen!

– a pályamunkák e l e j é n (és nem a végén!!) f e l  k e l l  t ü n t e t n i  a
– dolgozatíró nevét,
– a dolgozatíró életkorát (hány éves a dolgozat írásakor?)
– a korosztályt, amelybe életkora szerint tartozik (I. vagy II. korosztály)
– a dolgozatíró lakcímét az adott ország nyelvén és villámlevélcímét (e-mail)
– a település nevét magyarul, ahol iskolája működik
– az iskola nevét, amelynek diákja
– valamint a felkészítő tanár nevét és villámlevélcímét (e-mail)

– a szépen kivitelezett pályamunkák előnyben részesülnek;

– a dolgozatokat a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni k i z á r ó l a g egyszerű .doc formátumban,
illetve
egy példányban csak a színes, rajzokkal vagy képekkel díszített dolgozatokat hagyományos postai úton is az alábbi címre:
Palóc Társaság, 991 11 Ipolybalog (Balog nad Ipľom), Kör u. 194., Szlovákia

– a beérkezés határideje: 2015. december 20!

Eredményhirdetés 2016. január 24-én, vasárnap lesz Budapesten.

Mindkét korosztály győztesei a támogatóknak köszönhetően jutalomban részesülnek.

Palóc Társaság

forrás: szmpsz