Magyar értékek a Felvidéken – pályázati felhívás

Magyar értékek a Felvidéken – pályázati felhívás

A Felvidéki Értéktár Bizottság pályázatot hirdet Magyar értékek a Felvidéken címmel.

A pályázat célja

Helyi (települési, tájegységi, kulturális) értéktárak létesülésének elősegítése, a helyi értékek felkutatása és dokumentálása útján.
Helyi értéktárakban, a Felvidéki Magyar Értéktárban, illetve a Hungarikumok Gyűjteményében még nem szereplő nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése, a nemzeti értéket alátámasztó dokumentumok felkutatása.

Pályázat célcsoportjai és a benyújtás feltételei

A hagyományok, népszokások, jelen és múltban élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával, történelmi helyek, tárgyak feltárásával pályázhatnak a felvidéki alapiskolák és középiskolák, valamint diákszervezetek, szülői munkaközösségek, Csemadok alapszervezetek, egyéb civil szervezetek, melyek regisztrációs számmal (IČO) rendelkeznek.
Eredeti gyűjtött anyagok, minél gazdagabb gyűjtési dokumentáció elkészítése, a gyűjtött anyag alapos bemutatása és részletes közlése (hangzó, szöveges, képi, stb.).
A pályázati munkák benyújtásakor a pályázati űrlap kitöltése szükséges. Ez letölthető a www.ertektar.sk oldalról. CD mellékleten csatolni szükséges a pályázati űrlap elektronikusan kitöltött másolatát, valamint minden olyan mellékletet, mely elektronikusan rögzíthető.

Zsűrizés alapelvei

A pályamű szabadon áll rendelkezésére a jövő kutatóinak és kutathatóvá válik. A pályaművek alapját képezhetik a későbbiekben szakmai tanulmányok és publikálható anyagok készítésének. A pályázatra beadott anyagokat helyi szervek, orgánumok megőrizhetik, és adattáraikba másolatként elhelyezhetik, a tágabb kutathatóság érdekében online felületekre is elhelyezhetik (www.ertektar.sk)

Terjedelem

Minimum feltétel van, maximum feltétel nincs. Az eredeti gyűjtés egyszerű közlése esetén a szöveges (szkennelt), filmes vagy hangos anyagokat kérjük egy minimum 3 oldalas szöveges bemutatás  kíséretében benyújtani. A szöveges bemutatásban minden olyan, a pályázatban szereplő anyagra vonatkozó adatot kérünk megadni, melyre a pályázó szert tett a gyűjtés során (pl. név, helyszín, technika, méretek, és/vagy a pályázat tárgyát szorosan magyarázó és alapvető jellemzők, amelyek nélkül a forrás értelmezhetetlen, vagy csak nehezen értelmezhető). Az anyagot értelmező szöveget követően helyezzük el a mellékletben a fotókat, filmeket és másolt (szkennelt) lapokat, magát a pályázati dokumentációt.

Nem lehet pályázni

Már megjelent, publikált írásokkal, kutatásokkal. Ezen írások részanyagai a forrás feltüntetése után használhatók. A pályázatot a Felvidéki Értéktár Bizottság nem küldi vissza, és fenntartja a jogot, hogy a beérkező pályázatok a közösség kincsei legyenek.
A szöveg formai jellemzői: 11-es betűméret, New Times Roman betűtípus, másfeles sortávolság, jól olvasható és áttekinthetően tagolt szöveg.

Technikai elvárás

Képek és filmek esetén a film és kép tömörített formában csatolandó az elektronikusan beküldött változatban; a CD-t és DVD-t mellékeljék a pályázathoz.

Benyújtás módja

A pályaművet 1 példányban, papírformátumban és elektronikusan CD vagy DVD formátumban is kérjük benyújtani. A mellékleteket tömörített formában kérjük.
Az eredményhirdetésre 2015 decemberében kerül sor. Az eseményről pályázóink elektronikus postafiókjukba értesítést kapnak.

Benyújtás határideje: 2015. november 30.  (hétfő)

Postacím:

Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
Bacsákova 240/13
P.O.Box 16.
929 01 Dunajská Streda

A pályázati felhívás helye és egyéb tudnivalók a www.ertektar.sk oldalon találhatók.

pdf Pályázati kiírás – Magyar értékek a Felvidéken (391 KB)

document Pályázati űrlap – doc (66 KB)

pdf Pályázati űrlap – pdf (432 KB)

document Pályázati űrlap – docx (27 KB)

default Pályázati űrlap – odt (17 KB)

– forrás: csemadok.skHagyj üzenetet