Felhívás: Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázat

Felhívás: Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázat

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület és a miskolci Herman Ottó Múzeum meghirdeti a 2015-2016. évi XLIV. ISTVÁNFFY GYULA HONISMERETI GYŰJTŐPÁLYÁZATOT.

Pályázhatnak ifjúsági és felnőtt kategóriában önkéntes gyűjtők, akik kedvet éreznek a jelenkori élő kultúra dokumentálásához, vagy elmúlt korok történéseinek felkutatásához.

Kiemelt témakör:
20. századi sorstragédiák családomban, környezetemben (háborúk, málenkij robot és más munkatáborok, kitelepítések, megtorlások)

Ezen túlmenően pályázni lehet bármilyen tematikájú néprajzi, helytörténeti, kultúrtörténeti, családtörténeti, ásványtani és természetismereti témában. Önálló, eredeti gyűjtések, visszaemlékezések, kutatások lejegyzését várjuk a történeti Borsod, Abaúj, Zemplén, Gömör és Torna megyék területéről.

Pályázati feltételek:
A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet. Egy pályázó több munkát is benyújthat, illetve több pályázó közösen is készíthet pályamunkát. Csak olyan pályamunkákat várunk, amelyek más pályázaton még nem vettek részt, nyomtatásban nem jelentek meg. Terjedelme ifjúsági kategóriában minimum 5, felnőtt kategóriában minimum 10 oldal legyen. A gyűjtők a szakirodalmat elsősorban a tájékozódás, a gyűjtési szempontok kialakítása érdekében használják, a pályamunkában a hangsúlyt a saját maguk által gyűjtött anyag közlésére helyezzék. Pozitív elbírálásban részesül, ha a pályamunkához kapcsolódó dokumentumokat, tárgyakat eredetiben mellékeli a pályázó.

Pályamunkák benyújtása:
A pályamunkákat egy példányban várjuk a Herman Ottó Múzeum címére (3501 Miskolc, Pf. 4.), vagy személyesen a Múzeum portáján (Miskolc, Görgey Artúr u. 28.). A borítékra kérjük ráírni: „Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázat“. Kérjük, hogy a Pályázó nevén és lakcímén kívül elektronikus elérhetőségét (e-mail) is adja meg, amennyiben rendelkezik ilyennel. Módosított benyújtási határidő: 2016. június 30.

További tudnivalók:
A pályamunkák értékelését szakértő bírálóbizottság végzi. A pályamunkák készítői pénz- és/vagy könyvjutalomban részesülnek. A Herman Ottó Múzeum munkatársai igény esetén szakmai segítséget és konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázók részére. A beérkező pályamunkák a Herman Ottó Múzeum Néprajzi Adattárába kerülnek elhelyezésre, melyeket kéziratnak tekintve az érvényes jogszabályoknak megfelelően kezelünk.
További kérdéseivel keresse Dr. Bodnár Mónika muzeológust: bodnarm3@gmail.com; 06-46-560 184

  • rozsnyovidek.sk


Hagyj üzenetet