Az érthető Dél-Szlovákiáért – a Rákóczi Szövetség pályázata

Az érthető Dél-Szlovákiáért – a Rákóczi Szövetség pályázata

Ingyenes fordítási és grafikai szolgáltatást indít a Rákóczi Szövetség a szlovákiai vállalkozások és civil szervezetek részére, a kezdeményezés célja a magyar nyelvhasználat előmozdítása. A kétnyelvű feliratok kivitelezésére 1000 euró értékben nyújthatnak be pályázatot a Rákóczi Szövetséghez az érdeklődők.

A pályázat elektronikus adatlapja a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el: http://www.rakocziszovetseg.org/palyazati_adatlap_husk 

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy anyagi, nyelvi/fordítási és grafikai támogatás révén elősegítse a szlovákiai magyar nyelvhasználat minél szélesebb körű alkalmazását a vállalkozások és civil szervezetek közreműködésével.

2. A pályázat tárgya
Pályázni lehet kétnyelvű cégtábla, gépjármű és kirakat felirat, szórólap, étlap, címke, termékleírás, kulturális, sport és egyéb területek feliratainak költségeire. A szövegek fordításához és grafikai tervezéséhez ingyenes szolgáltatást biztosít a Rákóczi Szövetség minden kérelmezőnek.

3. A támogatás formája és a rendelkezésre álló forrás mértéke
a) Rendelkezésre álló keretösszeg 10 millió forint – vissza nem térítendő támogatás formájában.
Jelen pályázati kiírásra minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre maximum 1 000 euró támogatás nyújtható.

b) A Rákóczi Szövetség a Pro Civis Polgári Társulással közösen ingyenes nyelvi/fordítási szolgáltatást nyújt a pályázóknak szlovák nyelvről magyar nyelvre és magyar nyelvről szlovák nyelvre.

c) A Rákóczi Szövetség ingyenes grafikai szolgáltatást nyújt a pályázóknak.
Minden pályázó az elnyert összegtől függetlenül ingyenes nyelvi és grafikai szolgáltatásra jogosult a pályázat tárgyát illetően.

4. A pályázók köre
Olyan vállalkozások (természetes és jogi személyek) és civil szervezetek, akik szlovákiai bejegyzéssel rendelkeznek.

5. Pályázatok benyújtásának követelményei:
A pályázathoz az alábbi dokumentumok kitöltése és benyújtása szükséges:
a) Kitöltött és beküldött pályázati űrlap. A pályázati űrlap elektronikus úton tölthető ki a Rákóczi Szövetség honlapján.

b) A vállalkozás vagy civil szervezet bejegyzését igazoló 6 hónapnál nem régebbi dokumentum másolatának csatolása elektronikus formában.

c) A pályázat részletes költségvetésének csatolása elektronikus formában.

6. A pályázatban be kell mutatni:
a) A pályázati tevékenység, cél rövid leírását, végrehajtását, várható eredményeit

b) A program költségvetését

7. A pályázatok elbírálásának kritériumai
A Rákóczi Szövetség Elnöksége dönt a pályázatokról.

A döntés szempontjai:

  • Kreativitás, ötletesség
  • Funkcionalitás
  • Hasznosság
  • Esztétikum

8.  A pályázatok benyújtásának módja, helye és ideje
A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani a következő címen: http://www.rakocziszovetseg.org/palyazati_adatlap_husk

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. február 15.

9.  A pályázat érvényességének vizsgálata
A pályázatok a beérkezést követően formai ellenőrzésre kerülnek, amely során a Rákóczi Szövetség a pályázat időbeni beérkezését, a szükséges dokumentumok-mellékletek meglétét, valamint a pályázónak a pályázat benyújtására való jogosultságát vizsgálja. Hiányosság esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért kérjük a pályázókat, hogy a pályázat benyújtását megelőzően ellenőrizzék a szükséges anyagok meglétét és a benyújtási határidőt.

10. Az elbírálás határideje, pályázók kiértesítése
A Rákóczi Szövetség a pályázatokat 2016. február 22-ig bírálja el.  A nyertes és elutasított pályázókat ezt követően értesítik elektronikus úton. A nyertes pályázók listája a Rákóczi Szövetség honlapjára is felkerül.

11. A támogatás folyósítása és felhasználása
A Rákóczi Szövetség a megítélt támogatást a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül utalja át a támogatott által megjelölt bankszámlaszámra. A támogatott vállalja, hogy a támogatást 2016. június 30-ig felhasználja, a pályázatban megjelölt tervet megvalósítja és ezt tartalmi és pénzügyi beszámolóval alátámasztja.

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésnek megfelelően és az abban meghatározott határidőig, 2016. július 31-ig köteles tartalmi és pénzügyi beszámolót küldeni a Rákóczi Szövetség részére a program megvalósulásáról.

13. Pályázatokkal kapcsolatos információ: 
Katona Csilla- tel: 0036-1/201 30 67, fax: 0036-1/212 8891, e-mail: husk@rakocziszovetseg.hu

– forrás: www.rakocziszovetseg.org


Hagyj üzenetet