Pályázati felhívás a felvidéki város és vidéke célalapok 2016. évi programjainak támogatására

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet a 25 felvidéki város és vidéke célalapja részére a 2016. évi programok finanszírozására.

A pályázat elektronikus adatlapja a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el: http://www.rakocziszovetseg.org/celalap_palyazat_2016

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy anyagi támogatás révén elősegítse a 25 város és vidéke célalap 2016. évi programjainak megvalósítását.

2. A pályázat tárgya

Pályázni lehet 2016 év folyamán a célalap tevékenységéhez kapcsolódó programok költségeire.

3. A támogatás formája és a rendelkezésre álló forrás mértéke

a) Rendelkezésre álló keretösszeg 10 millió forint, vissza nem térítendő támogatás formájában.
b) A kiírásra minden pályázó csak egy kérelmet nyújthat be, akár több programot is megjelölve, amelyre maximum 2000 EUR támogatás nyújtható.

4. A pályázók köre

A Rákóczi Szövetség 25 felvidéki város és vidéke célalapja.

5. Pályázatok benyújtásának követelményei

A pályázathoz az alábbi dokumentumok kitöltése és benyújtása szükséges:
a) Kitöltött és beküldött pályázati űrlap. A pályázati űrlap elektronikus úton tölthető ki a Rákóczi Szövetség honlapján.

b) A város és vidéke célalap mögött működő polgári társulás bejegyzését igazoló 6 hónapnál nem régebbi dokumentum másolatának csatolása elektronikus formában.

c) A pályázat részletes költségvetésnek csatolása elektronikus formában.

6. A pályázatban be kell mutatni

a) A pályázati tevékenység, program rövid leírását, végrehajtását, várható eredményeit

b) A program költségvetését

7. A pályázatok elbírálása

A Rákóczi Szövetség Elnöksége dönt a pályázatokról a Rákóczi Szövetség Alapítványa kuratóriumának véleményét figyelembe véve.

8.  A pályázatok benyújtásának módja, helye és ideje

A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani a következő címen: http://www.rakocziszovetseg.org/celalap_palyazat_2016

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. február 26.

9.  A pályázat érvényességének vizsgálata

A pályázatok a beérkezést követően formai ellenőrzésre kerülnek, amely során a Rákóczi Szövetség a pályázat időbeni beérkezését, a szükséges dokumentumok-mellékletek meglétét, valamint a pályázónak a pályázat benyújtására való jogosultságát vizsgálja.

10. Az elbírálás határideje, pályázók kiértesítése

A Rákóczi Szövetség a pályázatokat 2016. március 14-ig elbírálja.  A döntésről a pályázók ezt követően elektronikus úton kapnak értesítést.

11. A támogatás folyósítása és felhasználása

A Rákóczi Szövetség a megítélt támogatást a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül utalja át a támogatott által megjelölt bankszámlaszámra. A támogatott vállalja, hogy a támogatást 2016. december 31-ig felhasználja, a pályázatban megjelölt tervet megvalósítja és ezt tartalmi és pénzügyi beszámolóval alátámasztja.

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésnek megfelelően és az abban meghatározott határidőig, 2017. január 31-ig köteles tartalmi és pénzügyi beszámolót küldeni a Rákóczi Szövetség részére a program megvalósulásáról.

13. Pályázatokkal kapcsolatos információ:

Katona Csilla – tel: 0036-1/201 30 67, fax: 0036-1/212 8891, e-mail: katona.csilla@rakocziszovetseg.hu

  • forrás: www.rakocziszovetseg.org, fotó: pixabay.com