725 éves a Rozsnyóról fennmaradt legkorábbi írásos emlék

725 éves a Rozsnyóról fennmaradt legkorábbi írásos emlék

1291 – 2016

2016-ban emlékezünk meg Rozsnyó legkorábbi írásos említésének 725. évfordulójáról.
A Rozsnyót említő első ismert írásos emlék III. András király 1291. február 3-án kelt oklevele, melyben megbízta az egri káptalant, hogy a király megbízottjával együttműködve jelölje ki Rosnoubana község határait. III. András további okirataiban megerősítette Rozsnyó adományozását régi határaiban és a város új tulajdonosát, aki Ladomér érsek és az esztergomi érsekség lett. A tény, hogy az uralkodó odaadományozta Rozsnyót, a terület gazdagságáról, valamint az ezüstkitermelés magas fejlettségéről tanúskodik, amely az érseknek a királyi érdekek védelmében keletkezett veszteségeit volt hivatott pótolni.

Andrew_III_Kepes_kronika
III. András király

Rozsnyó esztergomi érsekségnek történő adományozása 1291-ben a bányavárosból földesúri várossá válás folyamatának kezdetét jelentette. Később, 1320-ban, Károly Róbert király adományában megerősítette Rozsnyó tulajdonosát és egy 1323-as okiratban már az aranybányákat is említi. III. András eredeti adománya így kibővült az aranybányákból származó jövedelemmel. Rozsnyó az esztergomi érsekség földesúri városa lett, egészen a rozsnyói püspökség 1776-ban történt megalapításáig.

Sylvia Holečková

  • pr-i, rozsnyovidek.sk


Hagyj üzenetet