Eisele Gusztáv élete és munkássága volt a szeminárium témája

A rozsnyói Gömöri Népművelési Központban június 17-én szemináriumot tartottak, melyet Eisele Gusztáv bányamérnök életének és munkájának szenteltek.

A rendezvényt a Testvériség Gömöri Bányatársaság kezdeményezte és szervezte meg a Rozsnyói Bányászati Múzeummal együttműködve. Apropója Eisele Gusztáv születésének 155. és halálának 105. évfordulója, aki a bányászat jelentős személyiségeként, a Rozsnyói Bányászati Múzeum megalapításának kezdeményezőjeként, de elsősorban a Gömöri bányamonográfia szerzőjeként vált ismertté. A könyvet 1907-ben adták ki, és úgy szakmai és történelmi szempontból, mint teljes megjelenését illetően egyedülálló alkotásnak számít. Számtalan, bányászatról szóló munka merít belőle, melyeknek értékes forrásául szolgál.

6
A szeminárium ünnepélyes megnyitója után elsőként Karol Tomány mérnök előadása hangzott el Eisele Gusztáv életéről.
Ezután a Železník című dokumentumfilmet vetítették le, melynek alkotói Ladislav Bene a Pavol Tropp. A film a Szlovákia rejtett kincsei sorozat részeként született meg, bemutatóját 2015 novemberében tartották Železník település egykori mozijában. A kissé nosztalgikus-emlékező film nagy sikert aratott a jelenlévők körében.

Rövid szünet után RNDr. Ondrej Rozložník érdekes előadása következett, aki ismertette a jelenlévőkkel a bányászat helyzetét a monográfia keletkezésének időszakában, a publikáció egyes fejezeteinek tartalmát, valamint jelentőségét a mai kor számára.

4
Végül a résztvevők megtekintették Gabriela Kolesárová prezentációját, mely az Eisele monográfia születésének idejéből, vagyis a 19. és 20. század fordulójáról származó, a Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményében található üvegnegatívok kutatásával foglalkozik. A felvételek többsége a könyv előkészítésekor született, de nem mindegyik került aztán bele. A képeknek nagy jelentőségük van nemcsak a szakmabeliek, hanem a széles nyilvánosság számára is. Sok esetben az embereket, életmódjukat, a gyártóegységeket és gépi berendezéseket dokumentáló olyan egyedülálló felvételekről van szó, amelyek mára már visszavonhatatlanul a múlt részei. Ha nem jelent volna meg Gömör bányászati monográfiája, valószínűleg a bemutatott fényképek többsége sem született volna meg.

9
A szemináriumnak és témájának – régiónk jeles személyiségének bemutatása, és Eisele Gusztán valóban az volt – , kedvező visszhangja után fontos lenne megemlékezni a további kiváló személyekről is, akik lassan feledésbe merülnek, de régiónk fejlődésében nagy szerepük volt.

G. Kolesárová, fotó: Rozsnyói Bányászati Múzeum