Ady Endre-ösztöndíj – a tehetséges, hátrányos helyzetű magyar tanulók részére

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a magyarországi NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretében (NTP-ADY-M-16) Ady Endre-ösztöndíjat hirdet a magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására – jelent meg a felhívás az szmpsz honlapján.

1. A pályázat célja

Pénzügyi segítség nyújtása a magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű, a 2015/16-os tanévben felső tagozatos és középiskolás tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

Az Ady Endre ösztöndíjra jelentkező tanulóknak az alábbiakban felsorolt feltételeknek kell megfelelniük:

1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik

Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:

a./ kitűnő (1-es bizonyítvány), kitüntetett (1,5 átlagig) vagy jeles (átlag 1,51–2) átlagot ért el a 2015/2016-os tanévben,

b./ járási 1-3., megyei 1-3., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2015/2016-os tanévben,

c./ a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a./ nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló,

b./ valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,

c./ olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

A beérkezett ösztöndíj-pályázatokat a meghirdető az alábbi (kötelezően benyújtott) hivatalos dokumentumok, valamint nyilatkozatok alapján értékeli:

 • Pályázati adatlap,
 • Iskolalátogatási igazolás a 2016/17-es tanévben,
 • A 2015/2016-os tanév év végi bizonyítványának fénymásolata,
 • A 2015/2016-os tanévben szerzett járási, kerületi, országos, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum,
 • Amennyiben van, tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
 • A 2015/2016-os iskolai évben elért további eredmények, aktivitások. Erről a kiállított oklevelek másolatai szolgálnak bizonyítékul, vagy pl. a tantárgyi olimpiák esetében csak az első három helyezett kap oklevelet, a további eredményt az iskola igazolja az eredménylista másolatával vagy az adott verseny eredményeinek az internetről letöltött eredménylistájával – ez esetben fel kell tüntetni az eredményeket tartalmazó honlap címét és az utolsó letöltés dátumát.
 • Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.
 • Szándéknyilatkozatot arról, hogy a pályázó mire kívánja felhasználni az elnyert ösztöndíjat.

Beküldendő dokumentumok listája:

 • Adatlap – 3 eredeti példányban
 • Iskolalátogatási igazolás a 2016/17-es tanévben* – 3 eredeti példányban
 • 2015/2016-os tanév év végi bizonyítványa – 3 másolati példányban, az iskola igazgatója által aláírva és lepecsételve
 • Oklevelek a 2015/16-os tanévben (amennyiben vannak**) – 3 másolati példányban
 • Tehetségpont ajánlása (amennyiben van) – 3 eredeti példányban
 • 1. sz. melléklet (nyilatkozat szociális helyzetről) – 3 eredeti példányban
 • 2. sz. melléklet (szándéknyilatkozat) – 3 eredeti példányban

* Azok a diákok pályázhatnak, akik a 2016/17-es tanévben hatodik, vagy felsőbb osztályba járnak.

**Azokról a tanulmányi versenyekről (pl. tantárgyi olimpiák), amelyeken nem osztanak oklevelet, az internetről kinyomtatott eredmények a mérvadóak.

A bírálók számára értelmezhetetlen oklevél (pl. nem kiírt arany-, ezüst-, bronzsáv, rovásírással kiírt oklevél stb.) eredményét az iskola igazgatója aláírással és bélyegzővel igazolja a másolat hátulján.

A pályázat beküldésének határideje:

2016. október 15.

Postacím: Regionálne pedagogické centrum

Regionális Pedagógiai Központ

ul. Zoltána Kodálya 2367/49

P.O.BOX: 270

924 01 Galanta

A borítékon fel kell tüntetni: Ady-ösztöndíj

A szükséges nyilatkozatok, adatlap az szmpsz honlapjáról tölthetők le.

További tájékoztatást nyújt e-mailben vagy telefonon:

Szanyi Mária szanyi.maria@gmail.com, tel. 031/780 4864, 0911 451 024

Hanesz Angelika hanesz@szmpsz.sk, tel.: 0904 397 322

Szabó Judit szabo.judit@azet.sk, tel: 0917 539 964

Fekete Irén csiriocsa@gmail.com tel: 0907 111 455

 • forrás: szmpsz.sk, fotó: pixabay.com