Egy lépéssel közelebb a KeTK-hez

„Milyen szakkal párosítható a magyar nyelv? A finnugor tanulmányok keretén belül mennyire markánsan jelenik meg a magyar?” – ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel bombázták a középiskolások a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán az őket fogadó egyetemistákat és oktatókat a nyílt nap folyamán.

A misztikus, ködös időjárás nem akadályozta a továbbtanulási lehetőségek iránt érdeklődő végzős középiskolásokat, hogy potenciális egyetemistaként egy napot eltöltsenek a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. A mai nap ízelítőt nyújtott nemcsak a karon működő intézmények szakmai kínálatából, hanem az itt zajló egyetemi élet színességéből is. Minden figyelem a vendégekre irányult: a hallgatók szabad beszélgetések útján, az oktatók előadásokkal, kötetlen beszélgetések vezetésén keresztül próbáltak minél több információval szolgálni az érdeklődőknek.

ketk1
A kar általános bemutatása Varga Zsuzsanna és Szekeres László dékánhelyettesek vezetésével párhuzamosan folyt, magyar és szlovák nyelven. A bemutatkozás során szó esett a kar által kínált tanulmányi programokról, a szakmai gyakorlatról, az ösztöndíjakról, a külföldi részképzésekről, valamint a szálláslehetőségekről is. Ezután a nyitrai magyar diákok kulcsfontosságú közössége, a Juhász Gyula Ifjúsági Klub mutatkozott be. A Jugyik elnöke, Radics Rudolf a közösség diákokat összekovácsoló tevékenysége mellett kiemelte a legsikeresebb rendezvényeiket – a felolvasóesteket, slam poetry-ket, filmvetítéseket, magyarbulikat, karaoke-esteket, játékestet és az impróesteket – is.
A nap folyamán a kar egyes intézetei két alkalommal is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Az intézményvezetők – Balla István, Benyovszky Krisztián, Zuzana Palenčíková és Žilka Tibor – a programjaik ismertetése mellett kiemelték a karon zajló, különböző képességfejlesztő tevékenységeket. A tehetséggondozási programokról, versenyekről, tudományos diákköri tevékenységről az intézmények hallgatói is megosztották az élményeiket. Az interaktív előadások legnagyobb hozamát épp a személyes tapasztalatcsere jelentette: az egyetemistajelöltek és kísérőik közvetlen választ kaptak a felmerülő kérdéseikre, illetve pontos tájékoztatást kaptak arról, hogy a választott tanulmányi programok elvégzését követően milyen munkaterületen tudnak majd elhelyezkedni. A látogatók láthatóan elégedettek voltak az egyetem technikai felszereltségével, a folyosókon található számítógépekkel és a tantermekben található interaktív táblákkal is.
A kar oktatói remélik, hogy a leendő egyetemisták jó tapasztalatokkal távoztak, és szeptembertől – már hallgatói státuszban – újra találkoznak majd velük.

  • Rási Szilvia, ötödéves magyar-angol szakos hallgató