Elhivatottság és gyermekszeretet a nyitrai Pedagógusképző Intézetben

Elhivatottság és gyermekszeretet a nyitrai Pedagógusképző Intézetben

A nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán működő Pedagógusképző Intézet a magyar nyelvű pedagógusképzés egyik alappillérét képezi Szlovákiában. Az intézet elsősorban a magyar nyelvű óvodapedagógus- és tanítóképzést, a közös alap pedagógia és pszichológia tárgyait, valamint a nevelési szakok (zene, testnevelés, rajz) egyes szaktantárgyainak oktatását biztosítja. Az intézet sokszínűségéről tanúskodik, hogy matematika és biológia szakos tanárképzéssel is foglalkozik, valamint biztosítja az informatika közismereti tantárgyként és/vagy szaktárgyként való magyar nyelvű oktatását valamennyi természettudományi és humán szakos hallgató részére. Az intézet feladatának tekinti a tanárképzés folyamatos tartalmi korszerűsítését, az infokommunikációs technológiai eszközöknek az oktatásba való (e-learning, e-learning management-eszközök) széles körű bevezetését, rövid képzési idejű, gyakorlati jellegű, piackonform kurzusok indítását, valamint a képzett diplomások továbbképzésének szervezését. Az intézetben végzett hallgatók óvodákban, alapiskolákban és egyéb nevelési és oktatási intézményekben helyezkedhetnek el.
Az intézet igazgatóját, RNDr. Balla Istvánt, PhD. az intézet működéséről, képességfejlesztő programjairól kérdeztük.

Hogyan mutatkozik meg az intézet gyakorlatorientáltsága?
Az általunk biztosított tanulmányi programok természetüknél fogva gyakorlati képzést is igényelnek. A tanulmányi programokba ezért a lehető legtöbb óvodai és iskolai gyakorlatot helyeztünk bele, és hallgatóink már elsőéves koruktól részt vesznek különböző típusú, megfigyelésen és személyes aktivitáson alapuló pedagógiai gyakorlaton. Azt is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az elméleti tárgyak oktatását a közoktatásban is tapasztalt szakemberek előadásaival tarkítsuk. Fontos azonban ügyelnünk arra a tényre, hogy egy jó szakembernek elméleti ismeretekre is szüksége van, tehát a leghatékonyabb képzést akkor tudjuk a diákjainknak kínálni, ha az elméleti és gyakorlati ismeretek átadását ötvözzük.

Milyen rendezvényekkel, tanuláson kívüli tevékenységekkel színesítik a képzési programjaikat?
Évente többször is előfordul, hogy hazai és külföldi tanulmányi kirándulásokat, iskolalátogatásokat szervezünk a hallgatók számára. Jó kapcsolataink vannak a magyarországi egyetemek többségével, látogatásaink jelentős része azokra irányul. Ezen felül különböző sportolási lehetőséget biztosítunk intézetünk hallgatóinak, bekapcsolódhatnak az egyetemi magyar kórusba, egyházi rendezvényeket is látogathatnak.

Ön szerint mi a legfontosabb a jövő óvópedagógusai és alsó tagozatos tanítói képzésében?
Ehhez a pályához elhivatottságra és gyermekszeretetre van szükség. Akiben ez nincs meg, hiába sajátítja el a szakmát, valószínűleg nem ezt választja majd munkakörének. Ha viszont megvan, a Pedagógusképző Intézet munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a lehető legtöbb jó tanáccsal, tudással, elméleti és gyakorlati tapasztalattal lássák el a hallgatókat. Igyekszünk a lehető legjobb tudásunk szerint segíteni a hallgatók munkáját, hogy azok magas szinten és céltudatosan tudják gyakorolni választott hivatásukat.

Az intézet iránt érdeklődő hallgatójelöltek a www.felvi.fss.ukf.sk oldalon találnak bővebb információt. A KeTK-re március 31-ig lehet beadni a jelentkezési lapokat.

-csg-Hagyj üzenetet