Tudomány, diáksereg, konferencia – Idén is lesz TDK Nyitrán

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Tudományos Diákköri Konferenciát (TDK) rendez 2017. március 30-án.

A tehetséggondozás az intézmény egyik fontos tevékenysége. A kar intézeteinek és tanszékeinek oktatói köré a tehetséges hallgatókból tudományos diákkörök szerveződnek. A diákköri tevékenység során pályamunkák készülnek, TDK-dolgozat formájában. A kar minden évben megrendezi a tudományos diákköri tevékenység bemutatására, értékelésére szolgáló konferenciát, melynek keretében több szekcióban versenyeznek a hallgatók. Bemutatott dolgozataikat szakmai bizottság értékeli, valamint ajánlja további TDK-konferenciákra.
A kar hallgatói rendszeresen és eredményesen vesznek részt a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián (FTDK), szerepelnek a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), és meghívást kapnak az erdélyi vagy a vajdasági TDK-ra is. 2012-ben a kar vállalta fel a felvidéki felsőoktatási intézmények szervezett részvételének lebonyolítását a XXXI. OTDK-n. A 2015-ös évhez hasonlóan az idei XII. FTDK helyszíne is ismét Nyitra lesz.
A kari TDK ünnepélyes megnyitója 9.30-tól kezdődik. A hallgatók 18 dolgozatot mutatnak be a magyar nyelvtudományi, a magyar irodalomtudományi, a regionális idegenforgalmi, a természettudományi, valamint az areális tanulmányok szekciójában. A dolgozatokat a tematikai sokszínűség jellemzi. A hallgatók foglalkoznak a szlovákiai magyar nyelvjárásokkal, a kétnyelvű névhasználat jellemzőivel, klasszikus és populáris irodalommal, gyermekirodalommal, kultúrtörténettel, illetőleg a társadalom különféle rétegeinek üdülési szokásaival, életmódjával. A konferencia szakmai színvonalát növeli, hogy az egyes szekciók elnöki posztját más egyetemek szaktekintélyei töltik be.
A rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja. A TDK-n bemutatott dolgozatok rövidített változatát a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara önálló tanulmánykötetben jelenteti meg.

  • KeTK