Jelentkezés főiskolai képzésre: Ápolói és szociális munkás szak a rozsnyói kihelyezett tagozaton

Jelentkezés főiskolai képzésre: Ápolói és szociális munkás szak a rozsnyói kihelyezett tagozaton

Augusztus 15-ig adhatják be jelentkezéseiket az ápolói és szociális munkás szak iránt érdeklődők a pozsonyi Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Boldog Salkaházi Sára rozsnyói kihelyezett tagozatára.

A jövendőbeli hallgatók az alapképzést (bakkalaureátusi képzés) az ápolói szakon hároméves nappali-kombinált módszerű oktatás formájában szerezhetik meg, a kétéves mesterképzés (magiszteri képzés) levelező formában valósul meg. Szociális munkás szakon az alapképzés nappali formában három, levelezőn négy évig tart, a mesterképzés levelező tagozaton szintén hároméves.

A jelentkezéseket 2017. augusztus 15-ig az alábbi címre várják:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Detašované pracovisko Rožňava
Kósu Schopera 22
04801 Rožňava

A 2017/2018-as akadémiai évben kezdődő tanulmányokkal, felvételi feltételekkel, tandíjjal kapcsolatban a www.roznava.sk honlapon találnak részletes információkat.

  • pr-i, rozsnyovidek


Hagyj üzenetet