Történelmi, művészettörténeti, helytörténeti előadások a nyári egyetem programjában

Történelmi, művészettörténeti, helytörténeti előadások a nyári egyetem programjában

A Szent György Lovagrend Rozsnyón tartja XXIV. Nyári Egyetemét. A rendezvényre 2017. július 23. és 29. között kerül sor, fővédnöke Ft. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke.

A nyári egyetem programja:

Július 23. (vasárnap)
14.00 – ÉRKEZÉS

Július 24. (hétfő)
8.00 – 9.00 óra: REGGELI

9.00 – 9.30 óra: Vonulás a rozsnyói református templomba

9.30 – 10.30 óra: Nyitó Istentisztelet a református templomban
Igét hirdet: Nt. Buza Bodnár Aranka református lelkész

10.30– 11.00 óra: Köszöntők: lovag Dr. Csámpai Ottó nagyprior, lovag Beke Zoltán prior, Pavol Burdiga Rozsnyó város polgármestere
Megnyitó: lovag Cseke László rendi kancellár (református templom)

11.15 – 12.00 óra: A reformáció 500 éve és jelentősége a magyar nemzeti fejlődésben
Előadó: Nt. Buza Zsolt református lelkész (református templom)

12.30 – 13.30 óra: EBÉD

14.30 – 15.15 óra: Vászoly (Vazul) nyitrai herceg, Szent László király nagyapjának tragikus sorsa és halála az irodalmi alkotások tükrében
Előadó: lovag Dr. Csámpai Ottó, CSc. egyetemi docens, felvidéki nagyprior
(Rozsnyó, CSEMADOK székház)

15.30 – 16.15 óra: Szent László lovagkirály
Előadó: lovag Dr. Koós Ferenc történész, nyugalmazott középiskolai igazgató

16.30 – 17.15 óra: Gróf Andrássy Dénes és felesége, Hablavetz Franciska jótékonysági tevékenysége
Előadó: Dr. Bertalan Mária szociális munkás, a Dunaszerdahelyi Időseket Ellátó Intézmény dolgozója

18.00 – óra: VACSORA, ISMERKEDÉSI EST

Július 25. (kedd)

8.00 – 8.45 óra: REGGELI

9.15 – 10.00 óra: Gömör vármegye klasszicista építészete különös tekintettel a szakrális építkezésre
Előadó: Dr. Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök

10.15 – 11.00 óra: Bocskai István erdélyi fejedelem Kassán (születésének 460. és halálának 410. évfordulójára)
Előadó: Balassa Zoltán helytörténész, újságíró

11.15– 12.00 óra: Az eperjesi vértörvényszék, Eperjes – a Thököly felkelés erődje
Előadó: Dr. h. c. prof. Dr. Kónya Péter, PhD. az Eperjesi Egyetem rektora

12.15 –13.00 óra: EBÉD

13.15 –18.00 óra: Városnézés – ismerkedés Rozsnyó történelmi és kulturális nevezetességeivel
Vezető: lovag Beke Zoltán prior – Rozsnyó
A városnézés alatt Rozsnyó főterén (Bányászok tere) lovag Kátai Zoltán énekmondó nyilvános koncertje mellett Balassa Zoltán és lovag Bíró Szabolcs dedikálja a könyveit.

18.00–19.00 óra: VACSORA

19.15 – 20.00 óra: „Anjouk” történelmi regénysorozat. Bemutatja: lovag Bíró Szabolcs – Dunaszerdahely

Július 26. (szerda)

8.00 – 8.45 REGGELI

9.15 –10.00 óra: A Máriássyak 1000 éves története
Előadó: lovag Márkus- és Batizfalvi Máriássy Péter, C.H.D. a Máriássy család leszármazottja, magánkutató – Kassa

10.15– 11.00 óra: Benyovszky Móric legfontosabb életrajzi jelentőségű levele
Előadó: Dr. Szádeczky-Kardoss Irma, CSc. jogtörténész – Budapest

11.15 – 12.00 óra: Gyöngyösi István élete és kora
Előadó: Koós István tanár, helytörténész – Nagybalog

12.00 –13.00 óra: EBÉD

13.45 – 14.30 óra: A füleki vár török világa
Előadó: lovag dáma Dr. J. Újváry Zsuzsanna, PhD., egyetemi docens, PPKTE Történettudományi Intézete – Budapest, Piliscsaba

14.45 – 15.30 óra: Gömör-Tornai Karsztvidék flórája és faunája
Előadó: Dr. Gordon László, természetvédő – Rozsnyó

15.45–16.30 óra: Andrássyak – a Vasgróf és a Budapesti Lánchíd
Előadó: Mgr. Lörinčík Szilvia, PhD. történész, a Betléri Kastélymúzeum munkatársa

16.45–17.30 óra: A kassai aranykincs
Előadó: Balázs Péter helytörténész – Kassa

18.00–19.00 óra: VACSORA

19.00-21.00 óra: Előadóest Balassi Bálint megzenésített költeményeiből
Előadó: lovag Kátai Zoltán énekmondó

Július 27. (csütörtök)

8.00 – 8.45 óra: REGGELI

9.15 –10.00 óra: „Gömörország” történelme és néprajza
Előadó: Dr. B. Kovács István régész, néprajzos, gömörológus, a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület elnöke – Rimaszombat

10.15 – 11.00 óra: A Sajó-parti Athén, mint a rozsnyói püspökség székhelye
Előadó: Dr. Beke Margit, DSc. történész-levéltáros, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottságának elnöke – Budapest
11.15 – 12.00 óra: Céhek és céhládák Rozsnyón
Előadó: Mgr. Holečko Sylvia történész, a rozsnyói Bányászati Múzeum munkatársa

12.15 –13.00 óra: EBÉD

13.45-14.30 óra: A jászói apátság
Előadó: Bartal Károly Tamás OPræm. a jászói premontrei prépostság nyugalmazott apátja

14.45– 15.30 óra: Rozsnyó város jelentősége Felső-Magyarország fejlődésében
Előadó: Mgr. Kovács Ágnes tanár, muzeológus, a Rovás Akadémia igazgatója – Bódvavendégi

15.45 – 16.30 óra: A gömöri középkori freskók
Előadó: prof. emerita Dr. Prokopp Mária, DSc. művészettörténész – Budapest

16.45– 17.30 óra: Alkotásaim a szakrális művészet terén
Előadó: Mgr. Art. Szabó Ottó festőművész, tanár, művészettörténész, Rovás Művészeti Társulás alapítója

18.00 – 19.00 óra: VACSORA

19.00-20.00 óra: A Szovjetunióba hurcolt felvidéki magyarok (és németek) sorsa
Előadó: dr. univ. Köteles Ágoston, okleveles agrármérnök, gulagkutató

Július 28. (péntek)

7.00 – 7.45 óra: REGGELI

8.00 – 21.00 óra: LÁTÓÚT – a Pelsőci Szent György templom (Kardos László), Csetnek, Betlér (Barczi Gyula, Lörinčík Szilvia), Krasznahorka, Várhosszúrét – vecsernye a római katolikus templomban, vacsora – a nyári egyetem zárása
Vezető: lovag Beke Zoltán prior

Július 29. (szombat)

7.00 – 9.00 HAZAUTAZÁS

  • rozsnyovidek


Hagyj üzenetet