Magyar gyermekfejlesztési központ nyílt Pozsonyban

Magyar gyermekfejlesztési központ nyílt Pozsonyban

A Meliorat.io az első magyar gyermekfejlesztési központ Pozsonyban, főbb területei: pszichológiai konzultáció, komplex speciálpedagógiai tevékenység, egyéni, személyre szabott, csoportos foglalkozások, terápiák. A központ nyitórendezvényére november 9-én került sor.

Meliorat.io társulás a speciálpedagógia és a pszichológia területén tevékenykedő szakemberek összefogásával, a hiányt felismerve jött létre Kása Ildikó és Tóth Tibor vezetésével, és ez az első magyar nyelvű fejlesztőközpont Pozsonyban, mely személyre szabott, anyanyelven történő fejlesztő foglalkozásokat és terápiákat kínál.

A központ elsődleges küldetése a  komplex speciálpedagógiai fejlesztés, emellett egyéni és csoportos foglalkozásokat és terápiákat is tart. A központ szakmai vezetője PaedDr. Kása Ildikó speciálpedagógus, a Melioratio Polgári Társulás elnöke. A komáromi Selye János Egyetemen óvodai és elemi pedagógia szakon végzett, ugyanitt elemi pedagógiából doktorált. Később a Comenius Egyetemen speciális pedagógiából diplomázott. Óvópedagógusként és óvodavezetőként dolgozott, több éves tapasztalattal rendelkezik. Jelenleg alsó tagozatos tanárként és speciálpedagógusként dolgozik a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskolában és Gimnáziumban.

A Meliorat.io a Szövetség a Közös Célokért társulással együttműködik, foglalkozásainak az október elején Pozsonyban átadásra került Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének és a Családláncnak a regionális központja ad otthont. A gyermekfejlesztő központ tevékenységével támogatja a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot és részt vesz népszerűsítésében.

A Meliorat.io a következő területeken kínál segítséget elsősorban a 3-18 éves korosztály számára, de a családokat, felnőtteket is szívesen fogadja.
1. Speciálpedagógia
komplex speciálpedagógiai ellátás
logopédiai szakkezelés
iskola-előkészítő program: iskolára való felkészítés és iskolaérettségi vizsgálat
tanulási és viselkedési zavarok kezelése
tehetséggondozás

2. Pszichológia
pályaválasztási szaktanácsadás
beilleszkedési zavarok, kapcsolati nehézségek kezelésével kapcsolatos tanácsadás
szorongásoldás és stresszkezelés
individuális mentálhigiénés segítőbeszélgetések felnőttek számára

3. Foglalkozások
fejlesztőpedagógiai ellátás, képességfejlesztő foglalkozások, felzárkóztatás
csoportos foglalkozások:
táncfoglalkozás néptáncos elemekkel
iskolaváró foglalkozás
mesecsoport
drámapedagógia
relaxációs csoport
játszó zóna
tanulózóna
foglalkozások családok és szülők, felnőttek számára

4. Terápiák
drámaterápia
Mozgásterápia (Kulcsár-féle Delacato-módszer)
TSMT és JIAS – Johansen-féle individuális auditív stimuláció
párkapcsolati terápia

A Meliorat.io fővédnöke a Selye János Egyetem tanszékvezetője PaedDr. Strédl Terézia.

A Meliorat.io munkatársai:
PaedDr. Kása Ildikó speciálpedagógus, a Melioratio Polgári Társulás elnöke
PaedDr. Kováts Valéria pedagógus
Csenger Ferenc TSMT és JIAS terapeuta.
Mgr. Kassai Zsuzsanna pedagógus
Szemet Edit pszichológus
Bottyán Nikolett speciálpedagógus-jelölt
Hučko Ferenc pszichológushallgató
Szatmáry Eszter pedagógusjelölt
Sebők Vivien logopédusjelölt
Takács Krisztina mentálhigiénés segítő szakemberjelölt
Süll Tamás párterapeuta, lelkész, mentálhigiénés segítő szakemberjelöltHagyj üzenetet