Történelmi jelentőségű habilitációs előadás a Közép-európai Tanulmányok Karán

„Történelmi jelentőségű pillanatot éltünk át.” – mondta Sándor Anna docens asszony köszöntőjében, miután Bauko János, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara oktatója 2017. november 13-án bemutatta Kétnyelvűség és névszemiotikai tájkép. Kisebbségi névtörvények és vizuális tulajdonnév-használat Szlovákiában című előadását, majd sikeresen megvédte a Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában című habilitációs dolgozatát.

A habilitációs előadás és dolgozatvédés külön jelentősége abban található, hogy Szlovákiában először nyílt lehetőség magyar nyelven írt habilitációs munka bemutatására. Dr. Bauko János a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet oktatója, aki az egyetemi tanítás mellett az onomasztika elismert szakembere, közel húsz éve folytat nyelvészeti kutatásokat. A Közép-európai Tanulmányok Karán lezajlott sikeres habilitációs eljárás alapján a docensi fokozatot a bizottság – Farkas Tamás docens, Hoffmann István professzor, az MTA tagja, Juhász Dezső professzor, Misad Katalin docens, Sándor Anna docens, Tolcsvai Nagy Gábor professzor, az MTA tagja – felterjesztése alapján a tudományos tanács jóváhagyta. A docensi fokozat elnyeréséhez gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk!

– sajtóközlemény