A multikulturalizmus meghaladása: transzkulturális szövegértelmezések Nyitrán

Kétnyelvűség, migráns irodalom, identitásépítés, többség és kisebbség viszonya, kulturális otthonosság és idegenség. A november második hetében a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán szervezett Transzkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban című nemzetközi tudományos konferencián ezek a fogalmak indították vitára a többek között Amszterdamból, Budapestről, Bukarestből, Komáromból, Pozsonyból, Szegedről, Varsóból Nyitrára látogató irodalomkutatókat.

A nyelvi-kulturális sokszínűség nemcsak a magyar és szlovák nyelven felszólaló előadókat, hanem az előadások tartalmát is érintette, hiszen az értelmezésre választott művek és szerzők a világirodalom színterének kontextusában, a határokon átívelő, hibrid identitásokat létrehozó transzkulturalitás jegyében kerültek bemutatásra. A huszonegy előadás megvitatását az Irodalmi Szemle Transzkulturalizmus számának lapbemutatója kísérte. A tanácskozásnak a bilingvizmus kérdéseivel már hosszabb ideje foglalkozó Közép-európai Tanulmányok Kara adott otthont, ezúttal pedig a Németh Zoltán vezette VEGA-projekt kínált lehetőséget a konferencia megszervezésére.

– ketk