Németh Zoltán Forbáth-díjat kapott

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2003 óta Forbáth-díjat adományoz az előző évben megjelent kiemelkedő verseskötet szerzőjének. Az idei Forbáth-díjat Németh Zoltánnak, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara oktatójának adományozták Állati férj c. verseskötetéért. A díjátadó ünnepségre 2017. november 22-én került sor Pozsonyban, a Magyar Intézetben, a Turczel-emlékkonferencia kísérőrendezvényeként. Németh Zoltán immár másodszor kapta meg a rangos díjat.

Mizser Attila laudációjában kiemelte az Állati férj verseinek újszerűségét: „A kötet értelmezhető a biopoétika, az evolúciós líra és az ökokritika felől is. A mű egy alternatív valóságot mutat fel, ahol az emberek az állatokkal élnek közösségben, szimbiózisban, párkapcsolatban. Németh Zoltán kötetében valamiképpen az animalitás és/vagy humanitás kategóriáinak oppozícióját kerüli meg úgy, hogy számos variációt kínál a fogalomkör variánsaira.“ A méltatás a következőképpen összegezte a díjazott lírikusi erényeit: „Németh Zoltán költészete, poétikája szó szorosan, folyamatosan az emberi létre, mibenlétre, létezésre és a létezés minőségére és attribútumaira kérdez rá szinte egyvégtében, rendíthetetlenül és határozottan. Mindezt a legmagasabb színvonalon és minőségben teszi.“

  • ketk