Mészáros András filozófus lett a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács új elnöke

Mészáros András filozófus lett a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács új elnöke

2017. december 7-én tartotta éves közgyűlését a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács. A SZMAT-tagokat először Kocsis Károly, az MTA Magyar Tudományosság Elnöki Bizottsága elnöke, majd Morvai Tünde, az MTA HTMT osztályvezetője köszöntötte, ezután Dusza János és a szakosztályvezetők értékelték a tagok 2017-es tevékenységét.

A Közgyűlésen immár másodszor került sor kiemelkedő fiatal kutatók díjazására, a díjazottak munkásságukról rövid előadás keretében is számot adtak. Baka Patrik díjazott Az utak, amelyeken nem mentünk végig. Az alternatív történelem és lehetséges szerepe az oktatásban címmel tartott előadást, Csáky Veronika a Genetikai kutatások a régészetben: Az archeogenetika jelentősége, vizsgálati tárgya és módszerei című előadásában ismertette kutatási eredményeit.

A Közgyűlés második felében az alapszabály módosítása után került sor a SZMAT új vezetőségének megválasztására. A tagság a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács új elnökévé Mészáros András professzort, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatóját, az MTA külső tagját választotta. A vezetőséget az elnökön kívül tudományterületenként egy-egy alelnök alkotja. Az újonnan megválasztott három alelnök: Vančoné Kremmer Ildikó a bölcsészet- és társadalomtudomány területének, Kádasi Lajos az élettudományok, s Dusza János leköszönő elnök a matematika- és természettudományi alelnökként folytatja munkáját.

  • szmat


Hagyj üzenetet