Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

Versenykiírás a 2017/2018-as tanévre

A verseny címe: Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny

A verseny meghirdetője: Magyar Nyelvőr Alapítvány (1027 Fő utca 73) és Magyar Nyelvtudományi Társaság (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A)

Szakmai partner: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ (1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.)

A verseny célja: a diákok szóbeli kommunikációs-retorikai képességének a fejlesztése, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudatuk és anyanyelvszeretetük erősítése. A verseny alkalmat ad a diákoknak arra, hogy gyakorolják a beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi viselkedést, az önálló ítéletalkotást, saját véleményük érvelő kifejtését, a megfelelő önismereten alapuló magabiztos fellépést. Ezáltal nő fogékonyságuk mások érvelő szövegeinek a megértésére is.

A verseny kategóriái korcsoportok és iskolaszintek szerint: A versenyen a középiskolák (a szakközépiskolák, a szakgimnáziumok és a gimnáziumok) tanulói vehetnek részt. A nyelvi előkészítő, a 9–12. osztályos tananyagot tanuló évfolyamok nappali tagozatos diákjai indulhatnak a versenyen egy kategóriában.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen azoknak az iskoláknak a tanulói vehetnek részt, amelyek elküldik jelentkezésüket a versenyszervezőknek az eotvos-verseny@btk.elte.hu címre. A nevezési határidő: 2018. február 28. Minden középiskola legfeljebb 2, azaz két főt nevezhet be a regionális középdöntőbe.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
– Ha az iskola nem küldi el a diák(ok) adatait a megadott határidőig az eotvos-verseny@btk.elte.hu címre.
– Ha az intézmény kettőnél több diák nevezését küldi el.
– Ha a versenyző diák nem a felhívásban megadott évfolyamon tanul.
– Ha a diák az előző évi országos döntőn I. helyezést ért el.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:
A versenyfeladat minden fordulóban: rövid érvelő szöveg, idézet alapján 5 perces érvelő beszéd szabad előadása (kulcsszavas vázlat segítségével) 30 perces felkészülés után. A verseny minden fordulójához központi szervezési, lebonyolítási és értékelési útmutató készül.

Ajánlott irodalom:
– a tankönyvek retorikai fejezetei és gyakorlatai,
– a Régi új retorika című könyvsorozat kötetei (Trezor Kiadó),
– a verseny honlapján megjelenő retorikai gyakorlatok és segédanyagok (www.eotvos-verseny.hu),
– a Magyartanítás és az Anyanyelv-pedagógia című folyóiratban (www.anyanyelv-pedagogia.hu) megjelenő retorikai írások és kommunikációs gyakorlatok.

A nevezés módja, határideje:
– A döntőre kizárólag válogatóversenyeken keresztül lehet eljutni. A magyarországi középiskoláknak a jelentkezők létszámától függően 3-5 regionális döntőt szervezünk. A határon túli versenyzők a szülőföldjükön megrendezett válogatóversenyről juthatnak a döntőbe. Erdélyből max. 4 fő, Kárpátaljáról max. 2 fő, a Felvidékről max. 2 fő, a Délvidékről max. 2 fő, a Muravidékről max. 2 fő jut a Kárpát-medencei döntőbe.
– Az iskolák elküldik nevezésüket a versenyszervezőknek a honlapon (http://www.eotvos-verseny.hu/) megadott nevezési lapon e-mailben (eotvos-verseny@btk.elte.hu) vagy faxon (06-1/485-5200/5067). Határidő: 2018. február 28.
– A felvidéki középdöntő zsűrielnöke 2018. március 20-án a helyszínen (Selye János Gimnázium, Komárom) kihirdeti a döntőre továbbjutó diákok névsorát, illetve megküldi a döntő szervezőinek is. A Kárpát-medencei döntőre szóló meghívó elküldésének határideje a továbbjutó diákok, valamint a felkészítő tanárok számára: 2018. április 3.

Részvételi díj: nincs.
A verseny minden fordulóján ingyenes a részvétel, nevezési vagy részvételi díj nincs. A versenyzők az adott helyszíneken a szervezők lehetőségei szerint ellátást kapnak, kulturális programon vehetnek részt. Alapesetben a szervezők útiköltséget nem térítenek, de rászoruló versenyző – amennyiben ez szükséges a Kárpát-medencei döntőn való részvételéhez, és ennek hiányában azon nem tudna részt venni – ilyen irányú kérelemmel fordulhat a szervezőkhöz, akik az eset körülményeinek figyelembe vételével döntenek.

1. forduló (a határon túli résztvevőknek): regionális középdöntő
Időpont: 2018. március 20. (kedd 10 óra)
Helyszín: Selye János Gimnázium, könyvtár (Király püspök utca 5., Komárom, 945 01)
A versenyanyagot, a verseny lebonyolításához szükséges dologi eszközöket, valamint a versenyzők jutalomkönyveit, okleveleit, a felkészítő tanárok emléklapjait stb. a főszervezők biztosítják a regionális középdöntőkön. Az ellátás, a kulturális program és a zsűrizés megszervezése, a zsűritagok megbízása is a főszervezők feladata.

2. forduló: Kárpát-medencei döntő
Időpont: 2018. április 14. (szombat 10 óra)
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
A versenyanyagot, a verseny lebonyolításához szükséges dologi eszközöket, a jutalmakat, az okleveleket, az emléklapokat és a serlegeket a főszervezők biztosítják a döntőn. Az ellátás, a kulturális program, a zsűrizés megszervezése és a zsűritagok megbízása is a főszervezők feladata.

A továbbjutás feltételei az egyes fordulókból, a továbbjutottak értesítésének a módja:
A regionális középdöntőkről a Kárpát-medencei döntőbe összesen legalább 24 magyarországi diák jut tovább. A határon túli versenyzők a következő létszámban juthatnak a döntőbe (az összes jelentkező létszámától függően): Erdélyből max. 4 fő, Kárpátaljáról max. 2 fő, a Felvidékről max. 2 fő, a Délvidékről max. 2 fő, a Muravidékről max. 2 fő.

Az eredmények közzétételének a módja:
A regionális középdöntők és a Kárpát-medencei döntő eredményéről a zsűrik a helyszínen tájékoztatják a résztvevőket. Az eredményt a szervezők a verseny honlapján (http://www.eotvos-verseny.hu/) is közzéteszik.

Díjazás:
Az iskolai versenyeken a legeredményesebb diákoknak a benevező intézmények biztosítanak oklevelet és jutalmat.

A regionális középdöntőkön a főszervezők a következő díjakat osztják ki:
– emléklap és jutalomkönyv a versenyen részt vevő minden diáknak;
– emléklap minden felkészítő tanárnak;
– oklevél és értékes könyvcsomag a helyezett diákoknak;
– Elismerő Oklevél a versenyben legeredményesebb középiskoláknak (amelyek diákjai már legalább három különböző évben részt vettek az Eötvös-szónokverseny regionális fordulóján, és korábban még nem kaptak oklevelet).

A Kárpát-medencei döntőn a főszervezők a következő díjakat osztják ki:
– ötvenezer forint a győztes felkészítő tanárának
– ötvenezer forint a verseny győztesének
– emléklap és jutalomkönyv a döntőn részt vevő minden diáknak;
– emléklap minden felkészítő tanárnak;
– oklevél és értékes könyvcsomag a helyezett diákoknak;
– Közönségdíj a közönség szavazatai alapján nyertes diáknak;
– Eötvös József-serleg a döntőn I. helyezett diák iskolájának;
– Eötvös József-serleg a Közönségdíjat elnyert versenyző iskolájának;
– Elismerő Oklevél a legeredményesebb felkészítő tanároknak (akiknek legalább 3 diákjuk részt vett az országos döntőn, és korábban még nem kaptak oklevelet).

A szervezők elérhetősége:
A zsűri elnöke: dr. Kiss Róbert Richárd, Prima Primissima díjas újságíró, az ELTE oktatója
Felelős szervező: dr. Bóna Judit, az MNYT Magyartanári Tagozatának titkára
Kapcsolattartó: Lakatos Boglárka, az ELTE BTK ösztöndíjas doktorandusza
Felvidéki kapcsolattartó: Danczi Annamária, a Selye János Gimnázium magyartanára (00421 915 363 515, dancziannamaria@gmail.com)
Postacím: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Telefon: 06-1-411-6700/5065 Fax: 06-1-411-6700/5067
E-mail cím: eotvos-verseny@btk.elte.hu
Honlap: http://www.eotvos-verseny.hu/

Nevezési lap:

Letöltés

  • forrás: katedra.sk, fotó: pixabay.com


Hagyj üzenetet