Rozsnyói győzelem a Katedra Alsó Tagozatos Versenyen

Hétfőn zajlott le a Katedra Alsó Tagozatos Verseny országos döntője Dunaszerdahelyen. A Katedra Alapítvány által támogatott tanulmányi versenyek sorában negyedik alkalommal került megrendezésre levelezős verseny az alsó tagozatot látogató harmadik és negyedik osztályos tanulók számára. 

Az idei verseny témáját Lázár Ervin Négyszögletű Kerek Erdő című meseregénye képezte. A szeptembertől januárig zajló levelezős fordulókon közel 50 csapat mérte össze a tudását, ezek közül a legjobb eredményt elért 20 csapat, vagyis 60 alsó tagozatos korú tanuló nyert a döntőbe meghívást. Sajnos egy csapat nem tudott megjelenni, így tizenkilenc háromtagú kis csapat versenyzett. A következő települések alapiskoláiból érkeztek a tanulók és a felkészítő pedagógusok: Deáki, Diósförgepatony, Rozsnyó, Tallós, Csallóközcsütörtök, Érsekújvár, Eperjes, Hidaskürt, Pozsonypüspöki, Bátka, Zsigárd, Alsószeli, Farkasd, Perbete, Felbár, Ipolyság.

A döntőn hat feladatsor megoldására került sor. Ezek többsége a szövegértésre irányult, illetve matematikai-logikai jellegű feladatokkal is találkoztak a résztvevők. Minden feladat játékos formában kérte számon a gyerekek tudását, akik keresztrejtvényt és titkosírást fejtettek meg, kiemelt szövegrészeket ragasztottak időrendi sorrendbe, a meseregényben szereplő számfogalmakkal dolgoztak, stb.. A feladatok nemcsak a szöveg szó szerinti jelentésének értésére, hanem az ok-okozati összefüggések felismerésére, a rejtett információk kikeresésére is irányultak. A tanulók ügyesen vették az akadályokat, kellemes hangulatban telt a délelőtt. A következő csapatok szerezték meg a legtöbb pontot – és ezzel dobogós helyezést nyertek:

  1. Erdőlakók csapata, tagok: Korintus Beáta, Tisza István, Orosz Gábor, a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájából. Felkészítő pedagógus: PaedDr. Ambrus Irén

  2. Cimborák csapata, tagok: Dan Vivien Lili, Dombai Karolína, Fehérváry Flóra, az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskolából. Felkészítő pedagógus: Bóna Tímea.

  3. TaLányok csapata, tagok: Anda Liza, Ördögh Zsófia, Petrovics Natasa, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolából. Felkészítő pedagógus: Mgr. Németh Zsuzsanna

Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!

Mgr. Radványi Adél, versenyszervező