Várják a jelöléseket a legmagasabb városi kitüntetésekre

Rozsnyó város statútuma alapján a polgármester minden év február 3-án, a város első írásos említésének évfordulóján, az önkormányzat ünnepi ülésén adja át a legmagasabb városi kitüntetéseket. A polgárok október végéig adhatják le javaslataikat a jelöltekre.

A város díszpolgára címet olyan személy kaphatja, aki kivételesen jelentős módon járult hozzá Rozsnyó fejlődéséhez és gyarapításához, érdekeinek védelméhez és jó hírneve öregbítéséhez, illetve akik kiváló alkotói tevékenységükkel gazdagították az emberi ismereteket.

Rozsnyó város díját valamilyen kiváló alkotói teljesítményért és jelentős tudományos, műszaki, művészi, publicisztikai és közhasznú tevékenység eredményének elismeréseként adományozzák. A díjat olyan személy is kaphatja, aki tevékenységével jelentős módon hozzájárult a város gazdasági-, kulturális- vagy sportéletének fejlesztéséhez, népszerűsítéséhez itthon és külföldön, illetve az emberi életek megmentése, a város és polgárai vagyonának védelme érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként.

A kitüntetésre tett írásos javaslatokat, indoklással együtt 2018. október 31-ig kell eljuttatni a városi hivatalba, postacím:

Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
vagy személyesen az ügyfélszolgálati iroda iktatójába (kancelária prvého kontaktu).

 

  • pr-i, rozsnyovidek