15 éves a Közép-európai Tanulmányok Kara

15 éves a Közép-európai Tanulmányok Kara

Tizenötödik születésnapját ünnepli a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. Ebből az alkalomból kerül sor a kar akadémiai közösségének ünnepi ülésére 2018. november 9-én, pénteken 10 órától az egyetem dísztermében (Aula Magna, Tr. Andreja Hlinku 1.).

E jeles eseményre a Kar dékánja, Dr. Bárczi Zsófia tisztelettel és nagy szeretettel várja az intézmény volt és jelenlegi oktatóit, hallgatóit, támogatóit és mindazokat, akik tevékenyen részt vettek a kar életében, hozzájárultak fejlődéséhez, és elősegítették az intézményben folyó, több évtizedes hagyományra építő munkát.

Az ünnepi ülés jó alkalom a számvetésre, a visszaemlékezésre, hiszen van miről számot adnia és van mire visszaemlékeznie az akadémiai közösségnek. Tizenöt év nem tűnik hosszú időnek, de az oktatásban, a kutatásban, valamint a publikációs tevékenység terén elért eredmények alapján a kar, amely elsődleges feladatának tekinti a hallgatók magas fokú elméleti és gyakorlati képzését, figyelembe véve a munkaerőpiac dinamikusan változó elvárásait, jogosan ünnepelhet. Az ünnepség keretében rendhagyó módon a 2018/2019-es akadémiai év elsőéves hallgatóinak avatására, immatrikulációjára is sor kerül. Az ünnepi hangulatú délelőttöt az intézmény magyar oktatóiból és hallgatóiból álló kórusának műsora zárja.

-ho-Hagyj üzenetet