Ünnepelt a 15 éves nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara

Ünnepelt a 15 éves nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara

2018. november 9-én 10:00 órai kezdettel került sor a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara akadémiai közösségének ünnepi ülésére az egyetem főépületének dísztermében.

A Közép-európai Tanulmányok Kara a magyar pedagógusképzés több mint 40 éves hagyományaira építve alakulhatott meg 2003 őszén, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen. Eredendően az egyetemen zajló magyar nyelvű tanár- és tanítóképzést volt hivatott biztosítani, de a tizenöt év alatt szerkezetileg is átalakult, reagálva az egyre gyorsuló társadalmi változásokra. Ennek megfelelően ma már nemcsak pedagógusok, hanem a közigazgatás, a kultúra és az idegenforgalom területein is érvényesülni tudó szakemberek képzését tekinti elsődleges feladatának.

Az ünneplő közösség felidézte a kezdeteket, és emlékeztek mindazokra, akik példamutatásukkal, önfeláldozó munkájukkal nagymértékben hozzájárultak az elmúlt tizenöt év alatt elért eredményekhez. Az ülés kezdetén Dr. Szekeres László dékánhelyettes üdvözölte a megjelenteket, külön köszöntve azokat a diákokat, akik a 2018/2019-es tanévben a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán kezdték meg egyetemi tanulmányaikat, mivel az ünnepség keretén belül került sor az elsőéves hallgatók ünnepélyes avatására is. Az ünnepélyes aktust követően az egyetem rektora, Dr. Libor Vozár méltatta a kar eddigi jelentőségét, majd Dr. Bárczi Zsófia dékán asszony beszéde következett. E kivételes alkalomból köszönetét fejezte ki azon személyeknek, akik az elmúlt tizenöt év alatt áldozatos munkájukkal segítették a Közép-európai Tanulmányok Kara működését, fejlődését. A kar alapítása és fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként köszönetét fejezte ki Dr. László Béla alapító dékánnak és Dr. Komzsík Attilának, aki 2008–2016 között volt a kar dékánja. A karnak nyújtott mindennemű anyagi és erkölcsi támogatásáért a dékán asszony köszönetét fejezte ki Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának – a kitüntetést Dr. Lőrinczi Zoltán Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár vette át –, valamint a szlovák kormány nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztosának, Bukovszky Lászlónak. Dr. Bárczi Zsófia dékán asszony köszönőlevelet adományozott a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Természettudományi, Bölcsészettudományi, Pedagógiai valamint Szociális Tudományok és Egészségügyi Karának a sokéves eredményes együttműködésért az oktatás és kutatás terén. A köszönőlevelet átvette a Természettudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai Kar dékánja, valamint a Szociális Tudományok és Egészségügyi Kar dékánhelyettese. Az intézményközi együttműködés kiépítésében és fenntartásában tanúsított kiemelkedő személyes szerepvállalásáért köszönőlevelet kapott a Debreceni Egyetem rektori tanácsosa, Dr. Jávor András és Dr. Lőrincz Ildikó, a győri Széchenyi István Egyetem docense. Ezután beszédet mondott Bugár Béla, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke, valamint Bukovszky László, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztosa, aki kiemelte a kar pótolhatatlan szerepét a kétnyelvű hivatali ügyvitelszervezés, valamint az államigazgatás területén elhelyezkedő, magasan képzett kétnyelvű szakemberek felkészítésében. Az évforduló alkalmából a kormánybiztos a magas színvonalú szakmai munka elismeréseként a Közép-európai Tanulmányok Karát a Szlovák Köztársaság Ezüst Emlékérmével tüntette ki. Az ünneplő közösséget köszöntőjével tisztelte meg Dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára, Jozef Dvonč, Nyitra város leköszönő polgármestere, és Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzati Hivatal alelnöke, aki egyben átadta azt az emlékérmet és emléklapot, melyet a Nyitra Megyei Önkormányzati Hivatal elnöke, Milan Belica adományozott a karnak megalakulásának 15. évfordulója alkalmából Nyitra megye fejlesztéséért, valamint hazai és külföldi népszerűsítéséért. A Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, Dr. Bartha Elek köszöntő beszéde után a Debreceni Egyetem rektora által a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának adományozott Pro Universitate Debreceniensi kitüntetést nyújtotta át Dr. Bárczi Zsófiának. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem felügyelőtanácsának tagja, Boros László úr levélben írta meg baráti gondolatait, melyet Dr. Hegedűs Orsolya dékánhelyettes olvasott fel. Az ünnepi ülést a kar vegyeskórusának előadása zárta, melyben a következő dalok csendültek fel: Berkesi Sándor: Tégy Uram engem áldássá, Zdenko Mikula–Viliam Gruska: Daj Boh šťastia tejto zemi és Tillai Aurél–Pécseli Király Imre: Dicsőült helyeken. Orgonán közreműködött Fehér Eszter, fuvolán Varga Hajnalka, vezényelt Dr. Józsa Mónika.

A vendégek soraiban köszönthettük számos hazai és külföldi felsőoktatási intézmény vezetőit, a szlovákiai magyarság közéleti és kulturális életének jeles személyiségeit, az Európai Parlament képviselőjét, Csáky Pált, számos nagykövetség, kulturális, politikai, tudományos és szakmai szervezet képviselőjét, a Magyar Közösség Pártja elnökét, Menyhárt Józsefet, valamint az egyetem akadémiai közösségének tagjait. A jubileumi ünnepség fogadással ért véget.

Angyal LászlóHagyj üzenetet